Skjema

OBS-demens

Vurderingsskjema for eldre med mental svikt og demens

Vurderingsskjemaet er beregnet for bruk i institusjon og åpen omsorg (dagaktivitetstilbud). Skåringene baserer seg på observasjoner som gjøres av de viktigste omsorgspersonene rundt personen. OBS-demens skjemaet er utarbeidet for planlegging av tiltak, endring over tid og som hjelpemiddel i internopplæring. I originalskjemaet finner du brukeveiledning samt funksjonssirkel (grafisk profil av pasientens kognitive funksjonsevne). Funksjonssirkelen kan ved gjentatte vurderinger gi et visuelt inntrykk av endringer over tid og være et hjelpemiddel for å planlegge og evaluere miljøtiltak.

 

Kilder

  • OBS-demens er utviklet på bakgrunn av et skjema utarbeidet på slutten 1970-tallet av Arnfinn Eek, Per Kristian Haugen og Tore Mordal. Skjemaet ble videreutviklet i klinisk virksomhet ved den alderspsykiatriske utredningsavdelingen ved Granli senter i Vestfold, og er seinere revidert ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i 1996, 2010 og i 2018. Ansvarlige for revisjonen i 2018 er: Betty Sandvik Døble (prosjektleder), Arnfinn Eek, Per Kristian Haugen, Øyvind Kirkevold, Kari Midtbø Kristiansen, Anne Marie Mork Rokstad, Thale Kinne, Rønqvist, Allan Øvereng, Guro Hanevold BjørkløfUtviklet av Per Kristian Haugen og Arnfinn Eek