Skjema

OBS-demens

Temaside om Korona

Vurderingsskjema for eldre med mental svikt og demens

Vurderingsskjemaet er beregnet for bruk i institusjon og åpen omsorg

Oppsummering

Etter gjennomført test kan skår på hvert område fremstilles visuelt ved bruk av:

Grafisk profil av pasientens kognitive funksjonsevne

Kilder

  • Utviklet av Per Kristian Haugen og Arnfinn Eek