Skjema

TUG - The Timed "Up & Go"

Formål med test

 • En screeningtest for bevegelseshemmede, og gir en individuell vurdering av:
  • Balanse
  • Ganghastighet
  • Generell funksjon
 • Gir en indikasjon på fall- og gangproblemer hos geriatriske pasienter og eventuelt behov for hjelp ved forflytning1
 • Testen kan til en viss grad brukes for å bedømme risiko for senere fall2

Generell informasjon

 • Testen er undersøkt og vurdert systematisk og funnet å ha høy test reliabilitet3
 • Den aktuelle versjonen av TUG innebærer at gjennomsnittstiden av 2. og 3. testutførelse regnes ut og brukes som testresultat

Utstyr

 • Stol med armlener, setehøyde 46 cm
 • Stoppeklokke
 • Avmerket 3 meter gangdistanse fra fremre stolben (tape på gulv e.l.)

Forbredelser

 • Pasienten har på gode innesko
 • Han kan ev. bruke det gnaghjelpemiddelet som vanligvis benyttes
 • Pasienten sitter tilbakelent i stolen og hviler armene på armlenene

Utførelse av test3

 • Terapeuten som observerer pasienten bruker stoppeklokke for å notere tiden pasienten bruker på å reise seg fra en stol gå 3 meter for å snu og sette seg igjen
 • Terapeuten forklarer pasienten at testen gjøres på tid og at terapeuten vil gi pasienten mulighet til å forbrede seg ved å si 'klar-gå' når pasienten skal begynne testen. Tidtakingen begynner når pasienten får den verbale instruksjonen 'gå'
 • Pasienten reiser seg fra en stol med setehøyde på 46 cm og med armlener, for å så gå 3 meter rett frem, snu, gå tilbake til stolen, og sette seg ned igjen
 • Testen utføres 3 ganger, første utførelse er for å gjøre pasienten kjent med øvelsen, gjennomsnittstiden fra 2. og 3. utførelse regnes ut og brukes for vurdering. Pasienten får hvile noen minutter mellom hver gang testen utføres

Vurdering

 • Gjennomsnittstid på under 20 sekunder:
  • Indikerer at pasienten er i stand til å forflytte seg selvstendig
 • Gjennomsnittstid på over 30 sekunder:
  • Trenger ofte personhjelp ved forflytning
  • Pasienten er som regel ute av stand til å gå i trapper og gå ute alene
 • Feilkilde dersom pasienten ikke oppfatter eller husker instruksjonen

Kilder

Referanser

 1. Herman T, Giladi N, Hausdorff JM. Properties of the "Timed Up and Go" tesdt: More than meets the eye. Gerontology 2011; 57: 203-10. doi: 10.1159/000314963 DOI
 2. Beauchet O, Fantino B, Allali G, et al. Timed Up and Go test and risk of falls in older adults: a systematic review. J Nutr Health Aging 2011; 15: 933-8. pmid:22159785 PubMed
 3. Botolfsen P, Helbostad JL.. Reliabilitet av den norske versjonen av Timed Up and Go (TUG). Fysioterapeuten 2010; 5: 2-10.