Skjema

Livsstilfaktorer og tilstander som øker risikoen for hjerneslag

Risikofaktorer/sykdom

Relativ risiko

Alder

1,5-2 for hvert tiende år

Kjønn:

  • 15-34 år
Mann/kvinne 1:1
  • 35-65 år
Mann/kvinne 2:1
  • over 75 år
Mann/kvinne 1:1

Arv

Lett økt risiko

Røyking

2-3

Alkohol:

  • Akutt alkoholforgiftning
5-10
  • Høyt alkoholforbruk vs. moderat alkoholforbruk
1,5-2

Overvekt vs. moderat vekt

1,5-2

Lav fysisk aktivitet vs. høy fysisk aktivitet

1,5-2

Hypertensjon

2-5

Koronarsykdom

2-3

Hjertesvikt

4-5

Paroksystisk atrieflimmer

1,5-2

Kronisk, ikke-valvulær atrieflimmer

4-7

Mitralstenose og atrieflimmer

15-17

Asymptomatisk carotisstenose

2-4

Symptomgivende carotisstenose

4-8

Transitorisk iskemisk atakk

4-7

Diabetes mellitus

2-5

Claudicatio intermittens

2-3