Enkel

ESAS symptomskjema

Temaside om Korona

Symptomregistrering ved palliativ behandling

ESAS-r (revidert versjon anbefalt fra 2012)1-2 symptomskjema er i Norge valgt som standard verktøy for registrering av symptomer hos palliative pasienter3

ESAS-r skjemaet er beregnet for utfylling av pasienten selv, eventuelt med assistanse fra helsepersonell.

Skjemaene leveres som pdf - beregnet for utskrift:

Smertekartlegging generelt

  • Pasienter med kreft bør screenes for smerte. Norsk smerteforening (NOSF) har laget et minimumsskjema for kartlegging av kroniske smerter - skjemaet anbefales brukt ved alle smerteklinikker i Norge
  • Skjemaet er på 6 sider, og fylles ut av pasienten
  • Personer med moderat eller langtkommen demens kan være ute av stand til å beskrive sine plager

Pasientinformasjon

Kilder

Referanser

  1. Watanabe SM, Nekolaichuk C, Beaumont C, Johnson L, Myers J, Strasser F. A multicenter study comparing two numerical versions of the Edmonton Symptom Assessment System in palliative care patients. J Pain Symptom Manage. 2011 Feb;41(2):456-68 PubMed
  2. Bruera E, Kuehn N, Miller MJ, Selmser P, Macmillan K. The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): a simple method for the assessment of palliative care patients. J Palliat Care. 1991 Summer;7(2):6-9 PubMed
  3. Kaasa S, Haugen DF. Palliativ medisin (Leder). Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126: 294. Tidsskrift for Den norske legeforening