Skjema

Spørreskjema for bivirkninger av sentralstimulerende medikasjon

For utskrift

 

Barnets navn: __________________________________________________________ Født: ________________

Dato for utfyllingen: ______________________

Navnet på den som fyller ut skjemaet: __________________________________________________________

Hvilket medikament: ____________________________________________________________________________

Hvilken dose bruker barnet: ____________________________________________________________________

Besvar alle spørsmål. Dersom barnet har bivirkning, angi alvorlighetsgrad ved å skåre fra 1 til 9. Alvorlighetsgrad 9 betyr at bivirkningen er svært alvorlig eller forekommer svært hyppig.

Sett kryss for ja/nei. Hvis ja - sett et kryss for et tall på skalaen fra 1-9.

Konfidensielt Ja Nei 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Innsovnings- eller søvnproblem                      
Mareritt                      
Drømmer seg bort/ dagdrømmer                      
Snakker mindre enn andre                      
Uinteressert i andre                      
Nedsatt appetitt                      
Irritabel                      
Vondt i magen                      
Hodepine                      
Døsighet                      
Trist/ ulykkelig                      
Gråter lett                      
Engstelig                      
Biter negler                      
Oppstemthet                      
Svimmelhet                      
Tics/ ufrivillige bevegelser                      

Annet, vennligst angi hva

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Etter original fra Barkley