Søk

568 treff som begynner på «a»

 • For helsepersonell

  Ablasjon eller medikamenter ved atrieflimmer?

  En multienterstudie i Europa og USA har sammenlignet effekten av medikamentell behandling med ablasjon hos pasienter med ubehandlet paroksysmal atrieflimmer.

  Artikler, 21.03.2014
 • For helsepersonell

  Ablasjon for høyt blodtrykk

  En ny, invasiv behandling av behandlingsresistent hypertensjon er kateterbasert sympatikus-denervasjon av nyrearteriene. Den aktuelle studien er en randomisert, kontrollert studie av effekten av denne metoden.

  Nyheter og quizer, 13.05.2014
 • For helsepersonell

  Akupunktur mot sesongallergi

  Sesongallergi er utbredt. Standardbehandling er antihistamin eller kortison lokalt, eller antihistamin som tabletter. Hva med akupunktur, har det noen effekt?

  Artikler, 09.03.2013
 • For helsepersonell

  Akuttbehandling av urinsyregikt

  Akutt urinsyregikt kan være svært smertefullt. De fleste behandles med peroralt NSAID. I denne studien har forskerne sammenlignet effekten av diklofenak tabletter med en intramuskulær injeksjon av betametason.

  Nyheter og quizer, 27.03.2014
 • For helsepersonell

  Alkoholbruk blant studenter

  Alkoholbruken blant studenter er høy. I en studie fra New Zealand gjorde man et intervensjonsforsøk der målet var å få ned alkoholkonsumet.

  Nyheter og quizer, 29.04.2014
 • Hud

  Aktinisk keratose

  Atkinisk kerastose er godartet svulstvev i solskadet hud. Forekomsten øker med økende alder, og med grad av soleksponering. Personer med lys hud er mest utsatt.

  Artikler, 31.12.2015
 • Allergi

  Allergier

  Videoer og animasjoner, 23.02.2014
 • Videoer og animasjoner, 27.02.2014
 • Illustrasjoner, 11.05.2017
 • Illustrasjoner, 11.05.2017
 • Familie

  Advent og jul uten alkohol?

  Nordmenns alkoholforbruk når en topp i desember. Ofte er også barna med på festen.

  Nyheter og quizer, 09.12.2013
 • Illustrasjoner, 02.02.2016
 • Kreft

  Behandling av angst ved kreftsykdom

  Pasienter med langtkommen sykdom kan plages av flere typer psykiske problemer. De vanligste er depresjon, angst og delirium.

  Artikler, 20.11.2014
 • Psykisk helse

  Alkohol registreringsskjema

  Skjema for registrering av alkoholforbruk.

  Artikler, 12.04.2016
 • Psykisk helse

  Fakta om alkohol

  Kort tid etter at du har drukket alkohol, kan det påvises alkohol i blodet.

  Artikler, 12.04.2016