Søk

567 treff som begynner på «a»

 • Å leve med

  Å leve med amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

  Margaret Moen har kjempet siden hun aksepterte at ingenting kan stoppe sykdommen. Gode venner og familie gjør hverdagen verdifull, men sorgen og tapene er mange. - Akkurat nå er den største utfordringen at jeg mister stemmen. Men ellers er det tanken på å bli helt hjelpeløs, sier hun.

  Nyheter og quizer, 26.04.2016
 • Å leve med

  Å leve med Asperger syndrom

  Bjørn-Erlend Meistad fikk diagnosen Asperger syndrom i voksen alder. - Det å få diagnosen forklarte veldig mye. På den andre siden var det en liten spiker i kista. Det er ikke sånn man skal være, sier Meistad.

  Nyheter og quizer, 03.05.2016
 • Hjerte og kar

  Akutt lammelse, veiviser

  Med akutt lammelse menes plutselig innsettende funksjonssvikt, tap av kraft, i en eller flere muskelgrupper.

  Artikler, 30.11.2017
 • Quiz

  Quiz: Atypisk lungebetennelse

  En vanlig lungebetennelse vil gjøre deg raskere syk enn det den atypiske lungebetennelsen gjør, men den sistnevnte er mer gjenstridig å avdekke og å behandle.

  Nyheter og quizer, 26.04.2013
 • Nyrer og urinveier

  Akutte smerter i siden, flankesmerter

  Smerter i siden kan oppstå nokså akutt og betegnes flankesmerter.

  Artikler, 06.01.2017
 • Psyke og sinn

  Angst, veiviser

  I sterk kontrast til naturlig angst for reelle farer står den unormale eller sykelige angsten.

  Artikler, 18.01.2017
 • Hjerte/kar

  Angina pectoris - en oversikt

  Angina pectoris er brystsmerter som oppstår under og etter fysiske anstrengelser og/eller emosjonelt stress, oftest med kortere varighet enn 15 min og som skyldes redusert blodforsyning til hjertemuskelen.

  Artikler, 06.03.2015
 • Hjerte/kar

  Angina pectoris, inndeling

  Det er vanlig å dele angina (hjertekrampe) inn i det vi kaller "stabil" angina pectoris og "ustabil" angina pectoris.

  Artikler, 06.03.2015
 • Hjerte/kar

  Angina pectoris, undersøkelser og prøver

  Diagnosen kan i de fleste tilfeller stilles med stor sikkerhet av allmennlegen på bakgrunn av en typisk sykehistorie.

  Artikler, 06.03.2015
 • Hjerte/kar

  Angina pectoris, årsaker

  Den vanligste årsaken til at hjertet ikke får nok blod, er åreforkalkning. Innen fagspråket kalles dette arteriosklerose, som i sin tur vanligvis er forårsaket av fettavleiringer i blodåreveggen.

  Artikler, 06.03.2015
 • Barn

  Symptomer og tegn ved autisme

  Symptomer på autisme er typisk at barnet mister språk og trekker seg tilbake fra omverdenen.

  Artikler, 23.03.2018
 • Illustrasjoner, 02.02.2016
 • For helsepersonell

  Ablasjon eller medikamenter ved atrieflimmer?

  En multienterstudie i Europa og USA har sammenlignet effekten av medikamentell behandling med ablasjon hos pasienter med ubehandlet paroksysmal atrieflimmer.

  Artikler, 21.03.2014
 • For helsepersonell

  Ablasjon for høyt blodtrykk

  En ny, invasiv behandling av behandlingsresistent hypertensjon er kateterbasert sympatikus-denervasjon av nyrearteriene. Den aktuelle studien er en randomisert, kontrollert studie av effekten av denne metoden.

  Nyheter og quizer, 13.05.2014
 • For helsepersonell

  Akupunktur mot sesongallergi

  Sesongallergi er utbredt. Standardbehandling er antihistamin eller kortison lokalt, eller antihistamin som tabletter. Hva med akupunktur, har det noen effekt?

  Artikler, 09.03.2013