Søk

572 treff som begynner på «b»

 • For helsepersonell

  Banan sunt for blodtrykket?

  WHO har initiert denne studien om effekten av økt kaliuminntak på hjertekarsykdom, for å klargjøre hvilke råd man bør gi befolkningen.

  Artikler, 15.04.2013
 • Kosthold

  Giftige blåskjell

  Blåskjell er en delikatesse, og mange synes de skjellene de plukker selv, er aller best. Nyt måltidet, men følge nøye med på Mattilsynets blåskjellvarsel for å unngå forgiftning.

  Artikler, 27.04.2017
 • For helsepersonell

  Basal hjerte-lungeredning mest effektivt?

  Hva er best? Avansert hjerte-lungeredning eller basal hjerte-lungeredning. I den aktuelle studien fra USA ble det gjort en retrospektiv sammenlignende undersøkelse mellom de to metodene.

  Nyheter og quizer, 06.02.2015
 • For helsepersonell

  Behandling av vitamin D-mangel hos postmenopausale kvinner

  Et omstridt tema innenfor medisinen er hvorvidt postmenopausale kvinner med lave nivåer av vitamin D, bør stå på vedlikeholdsbehandling med vitamin D for å bevare en sunn muskelskjeletthelse.

  Nyheter og quizer, 26.08.2015
 • For helsepersonell

  Betablokkere ved hjerteinfarkt

  I flere tiår har det vært anbefalt å bruke betablokkere etter et hjerteinfarkt. Etter at man introduserte reperfusjonsteknikker, har det blitt mer usikkert om betablokkerne har samme nytten. En metaanalyse har studert dette.

  Nyheter og quizer, 10.11.2014
 • For helsepersonell

  Blødningsrisiko ved samtidig behandling med antikoagulantia og NSAID eller ASA

  Kombinasjon av antikoagulasjons- og aspirinbehandling er forbundet med økt blødningsrisiko hos pasienter med atrieflimmer, men blødningsrisikoen av samtidig bruk av antikoagulant og NSAID er dårlig dokumentert.

  Nyheter og quizer, 29.04.2014
 • Eldre

  Blodprøver hos eldre

  Blodprøver hos eldre har i de aller fleste tilfeller samme normalområde som for yngre personer. Men svarene på noen blodprøver endres med alderen.

  Artikler, 22.03.2016
 • Hormoner og næring

  Beinskjørhet, hva kan du gjøre selv?

  Beinskjørhet og beinbrudd kan forebygges ved å være i fysisk aktivitet, ikke røyke og ha et sunt kosthold. De samme rådene hjelper for de som allerede har utviklet beinskjørhet.

  Artikler, 27.12.2017
 • Hormoner og næring

  Hva er årsakene til beinskjørhet?

  Årsaken til primær beinskjørhet skyldes den kraftige reduksjonen i østrogenproduksjon som inntrer i overgangsalderen. Sekundær beinskjørhet skyldes underliggende sykdommer eller bruk av medisiner som gjør at nedbrytningen av bein går raskere enn nydanningen av bein.

  Artikler, 27.12.2017
 • Videoer og animasjoner, 23.02.2014
 • Lunger og luftveier

  Bronkitt

  Videoer og animasjoner, 27.02.2014
 • Lunger og luftveier

  Brysthinnebetennelse

  Videoer og animasjoner, 27.02.2014
 • Familie

  Bekymret for barnets språkutvikling?

  Å følge et barn som lærer å snakke, er spennende.

  Nyheter og quizer, 11.02.2010
 • Familie

  Vi blir latere når vi får barn

  Studier viser at det å få barn gjør folk mindre fysisk aktiv.

  Artikler, 31.05.2007
 • Illustrasjoner, 11.05.2017