Søk

195 treff som begynner på «i»

 • Livsstil

  Inneklima - en oversikt

  Ugunstig inneklima kan ha en negativ innvirkning på helsen din.

  Artikler, 31.05.2016
 • For helsepersonell

  Interaksjoner

  Alle leger bør sjekke pasientens legemiddelliste (LIB) for interaksjoner ved legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og ved forskrivning av nye legemidler.

  Nyheter og quizer, 15.03.2016
 • Infeksjoner

  Influensa

  Videoer og animasjoner, 23.02.2014
 • Sykdomsprosesser

  Infeksjoner

  Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. De er usynlige for det nakne øye, og de invaderer og formerer seg i kroppen og forårsaker sykdom.

  Artikler, 04.04.2017
 • Videoer og animasjoner, 27.02.2014
 • Å leve med

  Å leve med irritabel tarm

  I mange år trodde Jane at det var normalt å ha magesmerter, diarè og forstoppelse. Plagene førte også til perioder med sosial isolasjon. Så fikk hun en diagnose - og en diettplan som fikk livet til å falle på plass.

  Nyheter og quizer, 21.05.2014
 • Livsstil

  Intelligens og IQ

  Les vårt intervju med en av Norges fremste eksperter på intelligens og IQ.

  Artikler, 03.05.2017
 • Kosthold

  Ikke lurt å handle på tom mage

  Å handle på tom mage kan fort føre til usunne valg.

  Nyheter og quizer, 21.05.2013
 • Kosthold

  Impulsivitet kan påvirke vårt forhold til mat

  Nyere forskning viser at mennesker med impulsiv personlighet har høyere sannsynlighet for å utvikle et usunt forhold til mat som kan minne om avhengighet av rusmidler.

  Nyheter og quizer, 04.02.2014
 • Forskning og intervju

  - Ingen sikre allergiforebyggende tiltak

  I følge overlege Sverre Slørdahl og overlege Ragnhild Halvorsen finnes det ikke bevis for at sen introduksjon av fast føde har forebyggende effekt på astma og allergi. Det finnes heller ikke bevis for at morsmelk kan forebygge allergi.

  Artikler, 08.04.2008
 • Forskning og intervju

  Inhalerbart insulin

  En ny type insulin skal lanseres på det amerikanske markedet i 2015. Insulinet skal inhaleres slik at man slipper injeksjoner av hurtigvirkende insulin. Det skal gi færre tilfeller med lavt blodsukker, og lavere vektøkning enn ved bruk av annet insulin.

  Nyheter og quizer, 25.08.2014
 • Familie

  Ingen økning av barn og unge med overvekt

  Barn og unge med overvekt og fedme i Norge har stabilisert seg. En fersk rapport fra Folkehelseinstituttet viser hvordan situasjonen er i dag.

  Nyheter og quizer, 09.05.2016
 • Forskning og intervju

  - Har fagmiljøene bak kunnskapsstoff om ME en skjult agenda?

  Ellen Vivian Piro er leder for Norges M.E. Forening. Hun er svært kritisk til dokumentene om kronisk utmattelse i NHI.no som hun mener inneholder feil informasjon. Hun retter også kritikk mot Kunnskapssenterets rapport om kronisk utmattelsessyndrom/ME, og Cochrane rapporter som anbefaler trening til ME pasienter - noe hun mener kan føre til alvorlig skade for de som er syke.

  Artikler, 22.03.2007
 • Forskning og intervju

  PET of fMR - fremskritt i diagnostikken av hjernesykdommer

  PET-teknologi kan både gi oss bilder av en kreftsvulst og vise om den er aktiv eller ikke. Andre nyere undersøkelsesmetoder, nærmere bestemt fMRI og diffusjons-MR, kan blant annet brukes til å kartlegge hjernens funksjoner. - Det er veldig spennende å se hvordan hjernen fungerer, samtidig som vi vet at undersøkelsen ikke utgjør noen fare for pasienten, sier radiolog og overlege Kjell Arne Kvistad.

  Artikler, 12.12.2007
 • Rettigheter og helsetjeneste

  Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO)

  Artikler, 24.05.2017