Søk

7454 treff

 • Funksjoner

  Cellen, energiomsetningen

  Hver enkelt celle i kroppen må selv skaffe seg den energien den trenger. Hvordan dette skjer, kan du lese mer om i denne artikkelen.

  Artikler, 31.03.2017
 • Funksjoner

  Følesansen, sensoriske nerveimpulser

  Sanseorganene gir hjernen informasjon om tilstanden i kroppen og hva som skjer rundt oss. Både sansene, temperatur, berøring og trykk, og smerte er viktige kilder til informasjon.

  Artikler, 02.04.2017
 • Funksjoner

  Åndedrett og sirkulasjon

  Oksygen fra innåndingsluften passer over i blodet i lungenes alveoler. Det transporteres ut til alt vev i kroppen knyttet til proteinet hemoglobin i de røde blodcellene .

  Artikler, 04.04.2017
 • Funksjoner

  Varmeproduksjon og temperaturregulering

  Hvordan lager kroppen varme? Og hvordan klarer den å holde temperaturen så konstant?

  Artikler, 10.11.2016
 • Hormoner

  Glukagon

  Glukagon utskilles fra bukspyttkjertelen akkurat som insulin, men glukagon har motsatte effekter.

  Artikler, 03.04.2017
 • Hormoner

  Hormonforstyrrelser hos kvinner

  En rekke problemer kan oppstå som følge av forstyrrelser i de kvinnelige kjønnshormonene.

  Artikler, 04.04.2017
 • Hormoner

  Insulin og karbohydratmetabolismen

  Insulin stimulerer cellene til å ta opp glukose, leveren til å produsere glykogen og eventuelt fettsyrer. Nettoeffekten er at blodsukkeret senkes.

  Artikler, 03.04.2017
 • Kropp

  Kvinnelig omskjæring

  Kvinnelig omskjæring strider mot de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene. Både WHO, UNICEF og FN samarbeider om å få slutt på denne praksisen verden over.

  Artikler, 21.12.2016
 • Organer

  Musklene i armen

  I denne artikkelen får du en detaljert beskrivelse av de ulike musklene i armen, om nerveforsyning og illustrasjoner av musklene.

  Artikler, 02.04.2017
 • Forskning og intervju

  - Har fagmiljøene bak kunnskapsstoff om ME en skjult agenda?

  Ellen Vivian Piro er leder for Norges M.E. Forening. Hun er svært kritisk til dokumentene om kronisk utmattelse i NHI.no som hun mener inneholder feil informasjon. Hun retter også kritikk mot Kunnskapssenterets rapport om kronisk utmattelsessyndrom/ME, og Cochrane rapporter som anbefaler trening til ME pasienter - noe hun mener kan føre til alvorlig skade for de som er syke.

  Artikler, 22.03.2007
 • Forskning og intervju

  PET of fMR - fremskritt i diagnostikken av hjernesykdommer

  PET-teknologi kan både gi oss bilder av en kreftsvulst og vise om den er aktiv eller ikke. Andre nyere undersøkelsesmetoder, nærmere bestemt fMRI og diffusjons-MR, kan blant annet brukes til å kartlegge hjernens funksjoner. - Det er veldig spennende å se hvordan hjernen fungerer, samtidig som vi vet at undersøkelsen ikke utgjør noen fare for pasienten, sier radiolog og overlege Kjell Arne Kvistad.

  Artikler, 12.12.2007
 • Forskning og intervju

  Kan forebygge blodpropp i hjertet

  Danske forskere har gjort funn som gir muligheter for å forebygge blodpropp i hjertet.

  Artikler, 23.06.2009
 • Forskning og intervju

  - Ingen sikre allergiforebyggende tiltak

  I følge overlege Sverre Slørdahl og overlege Ragnhild Halvorsen finnes det ikke bevis for at sen introduksjon av fast føde har forebyggende effekt på astma og allergi. Det finnes heller ikke bevis for at morsmelk kan forebygge allergi.

  Artikler, 08.04.2008
 • Lunger og luftveier

  Mykoplasma lungebetennelse

  Mykoplasma lungebetennelse er en lungebetennelse som gir litt andre symptomer, og krever litt annen behandling, enn "vanlig" lungebetennelse.

  Artikler, 26.10.2015
 • Forskning og intervju

  Kreft rammer schizofrene oftere

  Mennesker med diagnosen schizofreni har 50 prosent større sjanse for å dø av kreft enn normalbefolkningen. Kreft er den nest hyppigste dødsårsaken blant schizofrene.

  Artikler, 13.07.2009