Søk

7648 treff

 • Rettigheter og helsetjeneste

  - Hverdagen minner oss om hvor sårbart og verdifullt livet er

  For Laila Beathe Larsen er jobben som sykepleier drømmejobben. Men turnusarbeide kan være slitsomt, og det er ikke alltid like lett å legge igjen tanker og følelser rundt de triste skjebnene hun møter på jobb.

  Artikler, 17.09.2007
 • Rettigheter og helsetjeneste

  Placeboeffekten må tas på alvor

  Placeboeffekten spiller en nøkkelrolle både i tradisjonell medisin og i alternativ behandling. - Det handler om effekten av skapte positive forventninger til behandling. Placeboeffekten optimerer pasientens utbytte av behandlingen, sier professor emeritus ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, Hermod Petersen.

  Nyheter og quizer, 03.03.2015
 • Rettigheter og helsetjeneste

  Forstå forskning - placeboeffekten

  Hva er placebo? Hvor stor del av et nytt forskningsresultat skyldes placebo? Følg vår serie med videointervju om forskning.

  Nyheter og quizer, 08.05.2011
 • Videoer og animasjoner, 07.04.2011
 • For helsepersonell

  Ablasjon eller medikamenter ved atrieflimmer?

  En multienterstudie i Europa og USA har sammenlignet effekten av medikamentell behandling med ablasjon hos pasienter med ubehandlet paroksysmal atrieflimmer.

  Artikler, 21.03.2014
 • For helsepersonell

  Ablasjon for høyt blodtrykk

  En ny, invasiv behandling av behandlingsresistent hypertensjon er kateterbasert sympatikus-denervasjon av nyrearteriene. Den aktuelle studien er en randomisert, kontrollert studie av effekten av denne metoden.

  Nyheter og quizer, 13.05.2014
 • For helsepersonell

  Akupunktur mot sesongallergi

  Sesongallergi er utbredt. Standardbehandling er antihistamin eller kortison lokalt, eller antihistamin som tabletter. Hva med akupunktur, har det noen effekt?

  Artikler, 09.03.2013
 • For helsepersonell

  Akuttbehandling av urinsyregikt

  Akutt urinsyregikt kan være svært smertefullt. De fleste behandles med peroralt NSAID. I denne studien har forskerne sammenlignet effekten av diklofenak tabletter med en intramuskulær injeksjon av betametason.

  Nyheter og quizer, 27.03.2014
 • For helsepersonell

  Alkoholbruk blant studenter

  Alkoholbruken blant studenter er høy. I en studie fra New Zealand gjorde man et intervensjonsforsøk der målet var å få ned alkoholkonsumet.

  Nyheter og quizer, 29.04.2014
 • For helsepersonell

  Banan sunt for blodtrykket?

  WHO har initiert denne studien om effekten av økt kaliuminntak på hjertekarsykdom, for å klargjøre hvilke råd man bør gi befolkningen.

  Artikler, 15.04.2013
 • Livsstil

  Legemidler og sol

  Dersom du bruker legemidler, kan det være at du må være ekstra påpasselig med å beskytte deg mot sola.

  Artikler, 30.04.2018
 • Livsstil

  Inneklima - radon

  Mennesket har alltid vært utsatt for naturlig forekommende ioniserende stråling. Strålingen har sitt opphav fra energirik stråling som kommer fra verdensrommet og fra radioaktive stoffer som i utgangspunktet finnes i stein og jord, som uran.

  Artikler, 31.05.2016
 • Livsstil

  Inneklima - en oversikt

  Ugunstig inneklima kan ha en negativ innvirkning på helsen din.

  Artikler, 31.05.2016
 • Livsstil

  Inneklima - ozon

  Ozongass i inneluft skriver seg i hovedsak fra uteluften. Nivåene i innelufta vil i de fleste tilfeller være klart lavere enn ute, da ozon reagerer raskt med kjemiske forbindelser innendørs. Laserskrivere og noen typer kopimaskiner kan imidlertid være kilder til ozon innendørs.

  Artikler, 31.05.2016
 • Livsstil

  Inneklima - svevestøv

  Økningen i allergiske lidelser (inklusive astma) over flere tiår har vært koblet til en økning i miljøforurensning.

  Artikler, 31.05.2016