Søk

7542 treff

 • Å leve med

  Vitiligo - å leve med

  Unni Raste oppdaget de første hvite pigmentflekkene på hendene da hun var 15 år. I dag er hun 58 år, og lever godt med tilstanden vitiligo.

  Nyheter og quizer, 07.11.2014
 • Å leve med

  Å leve med multippel sklerose (MS)

  Da nevrologen fortalte henne at hun hadde multippel sklerose, lo "Irene". Det legen hennes ikke hadde skjønt, hadde hun selv skjønt for lenge siden. - Det var veldig godt å få det på papiret at jeg hadde MS. Jeg er faktisk syk, jeg spiller ikke, sier hun.

  Nyheter og quizer, 06.09.2016
 • Forskning og intervju

  Arbeider med å forbedre tilbudet ved sjeldne diagnoser

  Ifølge Stein Are Aksnes er det bare unntaksvis at det foreligger klare prosedyrer for behandling og oppfølging ved sjelden sykdom. Et større prosjekt som skal samorganisere de nasjonale kompetansesentrene i Norge, vil forhåpentligvis føre til at flere med sjeldne tilstander får et bedre og mer likeverdig tilbud i fremtiden.

  Nyheter og quizer, 30.04.2013
 • Forskning og intervju

  Aspirin i lave doser gir mindre svulster

  Svenske forskere har funnet at pasienter med tykktarms-, endetarms- eller lungekreft, som jevnlig tok lavdose aspirin før diagnosen, hadde en tendens til å ha mindre fremskreden kreft.

  Nyheter og quizer, 21.08.2013
 • Forskning og intervju

  Flere hundre tusen får trolig for dårlig medisin

  Over 300 000 nordmenn behandles med betablokkere. Mange av disse ville hatt bedre effekt, og færre bivirkninger dersom de hadde brukt en annen medisin.

  Artikler, 20.02.2007
 • Forskning og intervju

  Deximed: Die neue Medizin-Enzyklopädie im Internet

  Im kommenden Jahr kommt mit Deximed eine neue medizinische Wissens-Plattform auf den Markt. Deximed steht für Das deutschsprachige Experten-Informationssystem Medizin. Das multimediale Online-Bildungs- und Informationsangebot richtet sich an die Ärzteschaft und andere Gesundheitsberufe, ein paralleles allgemeinverständliches Angebot berät medizinische Laien zu wichtigen Gesundheitsfragen.

  Nyheter og quizer, 18.04.2015
 • Forskning og intervju

  - Har fagmiljøene bak kunnskapsstoff om ME en skjult agenda?

  Ellen Vivian Piro er leder for Norges M.E. Forening. Hun er svært kritisk til dokumentene om kronisk utmattelse i NHI.no som hun mener inneholder feil informasjon. Hun retter også kritikk mot Kunnskapssenterets rapport om kronisk utmattelsessyndrom/ME, og Cochrane rapporter som anbefaler trening til ME pasienter - noe hun mener kan føre til alvorlig skade for de som er syke.

  Artikler, 22.03.2007
 • Forskning og intervju

  PET of fMR - fremskritt i diagnostikken av hjernesykdommer

  PET-teknologi kan både gi oss bilder av en kreftsvulst og vise om den er aktiv eller ikke. Andre nyere undersøkelsesmetoder, nærmere bestemt fMRI og diffusjons-MR, kan blant annet brukes til å kartlegge hjernens funksjoner. - Det er veldig spennende å se hvordan hjernen fungerer, samtidig som vi vet at undersøkelsen ikke utgjør noen fare for pasienten, sier radiolog og overlege Kjell Arne Kvistad.

  Artikler, 12.12.2007
 • Forskning og intervju

  Kan forebygge blodpropp i hjertet

  Danske forskere har gjort funn som gir muligheter for å forebygge blodpropp i hjertet.

  Artikler, 23.06.2009
 • Forskning og intervju

  Kan spare mye på å investere i ansattes helse

  Dårlig psykisk helse og for lite fysisk trening har større innvirkning på produktiviteten i en bedrift enn annen helserisiko. Økt velvære gjennom tiltak som kan bidra til bedre helse, sunnere livsstil og et bedre arbeidsmiljø, kan øke produktivitet og inntjening for bedriften.

  Nyheter og quizer, 24.05.2013
 • Forskning og intervju

  Kirsebær mot urinsyregikt

  Å spise kirsebær kan redusere sjansen for urinsyregikt-anfall med 35 prosent. Tar du medisin mot urinsyregikt samtidig, kan risikoen reduseres med hele 75 prosent.

  Nyheter og quizer, 18.10.2012
 • Forskning og intervju

  Kreft rammer schizofrene oftere

  Mennesker med diagnosen schizofreni har 50 prosent større sjanse for å dø av kreft enn normalbefolkningen. Kreft er den nest hyppigste dødsårsaken blant schizofrene.

  Artikler, 13.07.2009
 • Illustrasjoner, 02.02.2016
 • Illustrasjoner, 02.02.2016
 • Illustrasjoner, 02.02.2016