Søk

582 treff som begynner på «a»

 • Forskning og intervju

  Arbeider med å forbedre tilbudet ved sjeldne diagnoser

  Ifølge Stein Are Aksnes er det bare unntaksvis at det foreligger klare prosedyrer for behandling og oppfølging ved sjelden sykdom. Et større prosjekt som skal samorganisere de nasjonale kompetansesentrene i Norge, vil forhåpentligvis føre til at flere med sjeldne tilstander får et bedre og mer likeverdig tilbud i fremtiden.

  Nyheter og quizer, 30.04.2013
 • Forskning og intervju

  Aspirin i lave doser gir mindre svulster

  Svenske forskere har funnet at pasienter med tykktarms-, endetarms- eller lungekreft, som jevnlig tok lavdose aspirin før diagnosen, hadde en tendens til å ha mindre fremskreden kreft.

  Nyheter og quizer, 21.08.2013
 • Å leve med

  Å leve med amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

  Margaret Moen har kjempet siden hun aksepterte at ingenting kan stoppe sykdommen. Gode venner og familie gjør hverdagen verdifull, men sorgen og tapene er mange. - Akkurat nå er den største utfordringen at jeg mister stemmen. Men ellers er det tanken på å bli helt hjelpeløs, sier hun.

  Nyheter og quizer, 26.04.2016
 • Å leve med

  Å leve med Asperger syndrom

  Bjørn-Erlend Meistad fikk diagnosen Asperger syndrom i voksen alder. - Det å få diagnosen forklarte veldig mye. På den andre siden var det en liten spiker i kista. Det er ikke sånn man skal være, sier Meistad.

  Nyheter og quizer, 03.05.2016
 • Videoer og animasjoner, 27.02.2014
 • Allergi

  Førstehjelp ved allergi

  Allergisymptomer varierer avhengig av hvor allergisk du er og stoffet som utløser tilstanden. Noen personer får livstruende allergireaksjoner.

  Artikler, 04.08.2015
 • Ben, ledd, muskler

  Armskade

  Førstehjelp og typiske symptomer og tegn ved armskade.

  Artikler, 05.08.2015
 • Illustrasjoner, 11.05.2017
 • Illustrasjoner, 11.05.2017
 • Nyrer og urinveier

  Akutte smerter i siden, flankesmerter

  Smerter i siden kan oppstå nokså akutt og betegnes flankesmerter.

  Artikler, 06.01.2017
 • Psyke og sinn

  Angst, veiviser

  I sterk kontrast til naturlig angst for reelle farer står den unormale eller sykelige angsten.

  Artikler, 18.01.2017
 • Familie

  Advent og jul uten alkohol?

  Nordmenns alkoholforbruk når en topp i desember. Ofte er også barna med på festen.

  Nyheter og quizer, 09.12.2013
 • Organer

  Musklene i armen

  I denne artikkelen får du en detaljert beskrivelse av de ulike musklene i armen, om nerveforsyning og illustrasjoner av musklene.

  Artikler, 02.04.2017
 • Artikler, 13.04.2015
 • Hjerte/kar

  Forsnevring i aortaklaffen, aortastenose

  Aortastenose er en forsnevring av åpningen mellom venstre hjertekammer og hovedpulsåren. Etter hvert kan dette føre til sviktende hjertefunksjon. Den eneste helbredende behandlingen er kirurgisk innsetting av ny ventil.

  Artikler, 13.04.2015