Søk

577 treff som begynner på «b»

 • Familie

  Barnehage for de aller minste

  Barns behov for tilknytning er et viktig tema i barnehagedebatten. Vi har bedt utviklingspsykolog og professor Lars Smith forklare begrepet nærmere.

  Artikler, 25.03.2009
 • Familie

  Vi blir latere når vi får barn

  Studier viser at det å få barn gjør folk mindre fysisk aktiv.

  Artikler, 31.05.2007
 • Akuttmedisin

  Bandasjering - sirkulære forbindinger

  Hensikten med bandasjer er forskjellige. Man kan legge på en bandasje for å beskytte et sår mot forurensing eller for å stanse en blødning, men man bruker også bandasjer for å avlaste muskler og skjelett.

  Artikler, 05.08.2015
 • Artikler, 31.12.2001
 • Artikler, 27.04.2015
 • Familie

  På flyttefot? - Hjelp barnet på plass i nytt miljø

  Å flytte fra alt som er nært og kjent kan være både spennende og skremmende.

  Artikler, 30.05.2016
 • Familie

  Bekymret for barnets språkutvikling?

  Å følge et barn som lærer å snakke, er spennende.

  Nyheter og quizer, 11.02.2010
 • Videoer og animasjoner, 31.12.2001
 • Videoer og animasjoner, 31.12.2001
 • Barn

  Leukemi hos barn

  Hvert år får 180 barn i Norge en eller annen form for kreft. 40-50 av disse får leukemi- en ondartet sykdom i kroppens blodceller.

  Artikler, 07.04.2015
 • Barn

  Akutt betennelse i blindtarmen

  Femten prosent av befolkningen får blindtarmbetennelse i løpet av livet. Oftest er det personer i alderen 10-30 år som får sykdommen. De fleste opereres med såkalt "kikkhulls-teknikk".

  Artikler, 06.03.2017
 • Barn

  Brokk

  Det finnes ulike typer brokk. Lyskebrokk hos gutter og menn utgjør 80 prosent. Risikoen med et brokk er at det hos gutter og unge menn kan bli inneklemt. Derfor er det disse gruppene som anbefales operasjon.

  Artikler, 26.01.2018
 • Barn

  Årsaker til bulimi

  Årsaken til bulimi er sammensatt.  Vi vet ikke sikkert hvorfor noen får bulimi. Men vi vet at det ofte er en kombinasjon av visse forhold som disponerer for tilstanden.

  Artikler, 09.02.2016
 • Ben, ledd, muskler

  Beinbrudd

  Selv om bein normalt er svært sterke så kan de brekke eller sprekke hvis de får et slag mot seg, eller de blir vridd.

  Artikler, 05.08.2015
 • Bevisstløshet

  Brystkompresjon, barn og spedbarn

  Hvordan skal du utføre brystkompresjoner på barn.

  Artikler, 04.01.2018