Søk

557 treff som begynner på «b»

 • Forskning og intervju

  Flere hundre tusen får trolig for dårlig medisin

  Over 300 000 nordmenn behandles med betablokkere. Mange av disse ville hatt bedre effekt, og færre bivirkninger dersom de hadde brukt en annen medisin.

  Artikler, 20.02.2007
 • Hud

  Brennesle

  Kontakt med brennesle forårsaker kontakturtikaria. Ved hudkontakt brekker spissen, hvorpå en liten mengde biologisk aktive stoffer deponeres i huden og medfører en reaksjon med lokal rødhet, vabledanning, svie og kløe.

  Artikler, 20.01.2014
 • Artikler, 13.02.2012
 • Barn

  Årsaker til bulimi

  Vi vet ikke sikkert hvorfor noen får bulimi. Men vi vet at det ofte er en kombinasjon av visse forhold som disponerer for tilstanden.

  Artikler, 09.02.2016
 • Kreft

  Blærekreft

  Røyking er med høy sannsynlighet den viktigste enkeltfaktoren som kan forårsake utvikling av blærekreft.

  Artikler, 16.09.2014
 • Muskel/skjelett

  Beinbrudd

  Det finnes ulike typer beinbrudd som knusningsbrudd, greenstickbrudd, åpne og lukkede brudd. Ulike komplikasjoner kan oppstå i tilslutning til beinbrudd.

  Artikler, 01.07.2016
 • Psykisk helse

  Behandling av alkoholavhengighet

  Alkoholavhengighet kan for mange være en livslang tilstand med bedre og verre perioder. En erkjennelse av problemet og egen motivasjon for å lykkes bedrer prognosen.

  Artikler, 25.04.2016
 • Psykisk helse

  Nedtrapping av benzodiazepiner

  Ved bruk av benzodiazepiner over lang tid kan du oppleve å få en abstinensliknende reaksjon ved stans i behandlingen. En langsom og gradvis nedtrapping vil da være det beste.

  Artikler, 05.04.2013
 • Øye

  Blodansamling i øyet

  En blodansamling i fremre del av øyet kan oppstå etter en skade eller etter kirurgi. Tilstanden går som regel tilbake av seg selv, men du må holde deg i ro noen dager.

  Artikler, 17.03.2016
 • Øye

  Blåøye

  Blåøye skyldes blødning ut i vevet rundt øyet. Siden huden her er ganske løs, er dette et ganske vanlig fenomen. I de fleste tilfeller er det en triviell skade, men smerter og synsproblemer tilsier at du bør søke lege snarest.

  Artikler, 18.03.2016
 • Kalkulatorer

  BSPS

  Artikler, 30.10.2004
 • Øre/nese/hals

  Bulløs myringitt

  Bulløs myringitt er en form for akutt mellomørebetennelse der det dannes blemmer på trommehinnen. Bortsett fra at smertene kan være noe sterkere, er det lite som skiller tilstanden fra en ordinær mellomørebetennelse.

  Artikler, 16.07.2015
 • Kvinne

  Blæremola

  Blæremola er et unormalt svangerskap med kromosomfeil. Det kan bestå av et foster + drueklaseliknende vev (mola), eller det består utelukkende av mola. I sjeldne tilfeller kan det utvikle seg til kreftsykdom.

  Artikler, 04.02.2014
 • Barn

  Kort om lovverket ved barnemishandling og omsorgssvikt

  Ved barnemishandling og omsorgssvikt kommer flere lovverk i betraktning. De viktigste er helsepersonelloven og barnevernsloven

  Artikler, 09.02.2016
 • Kreft

  Rettigheter gjennom folketrygden - for brystkreftopererte

  Etter en brystkreftoperasjon har du behov for flere hjelpetiltak.

  Artikler, 06.05.2014