Søk

450 treff som begynner på «f»

 • Allergi

  Fuktighetsbehandling

  Fuktighetsbehandling motvirker tørr hud og er en viktig del av behandlingen av mange hudsykdommer, som eksemer. Det finnes mange ulike midler og fettinnholdet varierer.

  Artikler, 31.12.2015
 • Akuttmedisin

  Frostskader

  Frostbitt og frostskader opptrer når et område av kroppen utsettes for sterk kulde.

  Artikler, 09.11.2016
 • Familie

  Familievernet

  Familievernet er et gratis tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer.

  Artikler, 30.05.2016
 • Familie

  Fanget i nettet - sårbare grupper blant barn og unge

  Barn med ADHD og barn med aggressiv atferd, er grupper som er særlig utsatte for å utvikle slik avhengighet. Forskere frykter at internettavhengighet vil utvikle seg til å bli en av vår tids store epidemier.

  Artikler, 09.10.2009
 • Funksjoner

  Følesansen, sensoriske nerveimpulser

  Sanseorganene gir hjernen informasjon om tilstanden i kroppen og hva som skjer rundt oss. Både sansene, temperatur, berøring og trykk, og smerte er viktige kilder til informasjon.

  Artikler, 02.04.2017
 • Barn

  Forstoppelse hos barn

  Det er ikke uvanlig at barn får forstoppelse. Vanlig behandling er avføringsmidler, og gode råd for å forebygge at barnet får forstoppelse flere ganger.

  Artikler, 08.06.2017
 • Barn

  Forstoppelse hos spedbarn

  Forstoppelse er en tilstand der avføringen blir fastere og hardere. Barnet plages eller har ubehag når det skal tømme tarmen, og det blir lengre mellom tarmtømningene.

  Artikler, 19.03.2018
 • Barn

  Feberkramper hos barn

  Feberkramper er krampeanfall hos barn som har feber over 38° C, og som ikke har samtidig tegn til infeksjon i hjerne- eller hjernehinner eller annen krampeutløsende årsak.

  Artikler, 11.01.2018
 • Barn

  For tidlig fødsel - prematuritet

  Omtrent 7,5 prosent av alle svangerskap ender med for tidlig fødsel, det vil si at barnet fødes før utgangen av svangerskapets uke 37. Andelen barn som overlever ved for tidlig fødsel, har steget raskt de siste tiårene.

  Artikler, 27.04.2017
 • Barn

  Innovervendt forfot, inntåing

  Innovervendt forfot er den hyppigste årsaken til inntåing hos spedbarn. Det er en normalvariant, og nesten alle har normale føtter ved 1 års alder.

  Artikler, 15.12.2015
 • Artikler, 30.07.2015
 • Luftveier

  Fremmedlegeme i luftveien

  Et fremmedlegeme i luftveien kan forårsake alvorlige pusteproblemer.

  Artikler, 20.04.2016
 • Luftveier

  Fremmedlegeme i nesen

  Småbarn kan putte små gjenstander opp i nesen. Det er enkelt å få fremmedlegemet ut igjen.

  Artikler, 05.08.2015
 • Barn

  Feber hos større barn og voksne, veiviser

  Feber har symptomer som varierer etter hva som forårsaker feberen, men disse inkluderer ofte frysetokter når feberen stiger, og svettetokter når den synker. Du kan også føle deg svak, ha hodepine og muskelsmerter.

  Artikler, 08.12.2016
 • Barn

  Forstoppelse

  Forstoppelse kan ha mange forskjellige årsaker.

  Artikler, 30.12.2016