Søk

414 treff som begynner på «k»

 • Kropp

  Kvinnelig omskjæring

  Kvinnelig omskjæring strider mot de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene. Både WHO, UNICEF og FN samarbeider om å få slutt på denne praksisen verden over.

  Artikler, 21.12.2016
 • Forskning og intervju

  Kan forebygge blodpropp i hjertet

  Danske forskere har gjort funn som gir muligheter for å forebygge blodpropp i hjertet.

  Artikler, 23.06.2009
 • Forskning og intervju

  Kreft rammer schizofrene oftere

  Mennesker med diagnosen schizofreni har 50 prosent større sjanse for å dø av kreft enn normalbefolkningen. Kreft er den nest hyppigste dødsårsaken blant schizofrene.

  Artikler, 13.07.2009
 • Muskel/skjelett

  Bakre korsbåndskade

  Bakre korsbåndskade er langt sjeldnere enn fremre korsbåndskade. Det er i noen tilfeller en skade som overses. De fleste med bakre korsbåndskade behøver ikke operasjon.

  Artikler, 16.05.2017
 • Psykisk helse

  Kapittel 6. Kontroll og etterprøving - Kontrollkommisjonen

  Kontrollkommisjonen oppnevnes av departementet, som også bestemmer hvilket område som skal være tillagt hver kommisjon.

  Artikler, 22.01.2016
 • Nyrer/urinveier

  Kronisk nyresykdom - en oversikt

  Nyresvikt inntrer når nyrene delvis eller helt mister sin evne til å utføre sine normale funksjoner. Dette er farlig fordi vann, avfallsstoffer og giftige stoffer som normalt ville bli fjernet, hoper seg opp.

  Artikler, 26.03.2014
 • Artikler, 22.06.2009
 • Øye

  Keratokonus

  Keratokonus er en tilstand hvor hornhinnens sentrale del buker fremover. Tilstanden debuterer i tenårene og gir i økende grad dårligere syn og forvrengning av synsinntrykkene.

  Artikler, 16.03.2016
 • Trening

  Korte, energiske treningsøkter gir økt risiko

  Korte, energiske treningsøkter kan øke risikoen for betennelsesreaksjoner i bevegeapparatet.

  Artikler, 28.01.2008
 • Trening

  Kom i gang med styrketrening

  Bruk litt tid på å sette opp et godt treningsprogram, og lær deg å gjøre øvelsene riktig.

  Artikler, 14.08.2006
 • Trening

  Kondisjonstrening

  Å trene kondisjon øker forbrenningen din betydelig, styrker hjertet og gir et utall helsefordeler.

  Artikler, 11.08.2006
 • Kreft

  Lindrende behandling med kortikosteroider

  Behandling med kortikosteroider (KS) i flere årtier vært kjent for å kunne avhjelpe nedsatt matlyst, kvalme, smerter, tretthet, trykksymptomer fra en svulst, allmenn sykdomsfølelse og nedsatt stemningsleie.

  Artikler, 20.11.2014
 • Kreft

  Kreft - refusjon av utgifter til legemidler og medisinsk utstyr

  Folketrygden har bestemmelser om dekning av utgifter til legemidler, medisinsk utstyr, næringsmidler, vitaminpreparater etc ved kroniske og alvorlige sykdommer.

  Artikler, 07.05.2014
 • Kreft

  Kreftsjekken for menn

  Hvis du får spesielle symptomer som ikke gir seg etter en måneds tid, kan det være lurt å konferere med legen og eventuelt få en nærmere undersøkelse.

  Artikler, 13.05.2014
 • Kreft

  Å dele en krise i livet - Vanlige krisereaksjoner

  Informasjonen er utarbeidet av Kreftforeningen.

  Artikler, 14.05.2014