Søk

414 treff som begynner på «p»

 • Funksjoner

  Åndedrett og sirkulasjon

  Oksygen fra innåndingsluften passer over i blodet i lungenes alveoler. Det transporteres ut til alt vev i kroppen knyttet til proteinet hemoglobin i de røde blodcellene .

  Artikler, 04.04.2017
 • Muskel/skjelett

  Polyarteritis nodosa

  Polyarteritis nodosa er en sykdom som angriper små og mellomstore blodårer (arterier) i kroppen. Det er en sjelden og alvorlig sykdom.

  Artikler, 08.05.2017
 • Hud

  Pigmentendringer, melasma

  Nesten alle kvinner opplever noen grad av hyperpigmentering i svangerskapet. Disse endringene er vanligvis mer fremtredende hos kvinner med mørkere hudfarge enn hos lysere kvinner.

  Artikler, 14.01.2014
 • Muskel/skjelett

  Piriformissyndromet

  Piriformissyndromet er en tilstand som gir smerter på baksiden av bekkenet og baken, ev. med utstråling nedover i beinet. Diagnosen er omstridt.

  Artikler, 16.03.2017
 • Muskel/skjelett

  Patellofemoralt smertesyndrom

  En tilstand med diffuse smerter i og rundt kneskålen. Smertene fremkommer ved aktiviteter som løp, hopp, trappegang, benbøyninger eller huksittende stillinger. Tilstanden er hyppig blant idrettsungdom.

  Artikler, 27.01.2014
 • Barn

  Pulmonal atresi

  Pulmonal atresi er en medfødt hjertefeil der forbindelsen mellom høyre hovedkammer og lungepulsåren (arteria pulmonalis) er underutviklet eller avbrutt.

  Artikler, 16.12.2015
 • Hud

  Psoriasis, en oversikt

  Psoriasis er en betennelse i huden som kan gi utslett over store deler av kroppen. Ca. 2 prosent av befolkningen er rammet av sykdommen, som til en viss grad kan være arvelig.

  Artikler, 08.09.2014
 • Hud

  Årsaker til psoriasis

  Årsaken til psoriasis er multifaktoriell, men arvelige, immunologiske og infeksiøse mekanismer spiller en sentral rolle.

  Artikler, 08.09.2014
 • Hud

  Pompholyx

  Pompholyx er en tilbakevendende eller kronisk hudsykdom på håndflater og fingre (80%), på føttene og tærne (10%) eller begge steder (10%).

  Artikler, 20.01.2014
 • Hud

  Pustulosis palmoplantaris

  Ved pustulosis palmoplantaris ser man kviseliknende pustler (små verkebyller) i håndflater og fotsåler. Tilstanden regnes av noen som en spesiell form for psoriasis, mens andre mener den er en egen men beslektet lidelse.

  Artikler, 13.01.2014
 • Psykisk helse

  Forekomst av og årsak til panikklidelse

  Panikklidelse forekommer hos omtrent én prosent av befolkningen. Mange av disse har bare ett eller to panikkanfall i løpet av livet.

  Artikler, 22.01.2016
 • Barn

  Pylorusstenose

  Trang utgang på magesekken, pylorusstenose, er en tilstand som kan oppstå hos spedbarn noen uker etter fødselen. Det typiske tegnet på tilstanden er sprutbrekninger.

  Artikler, 21.03.2013
 • Kreft

  Hva er palliativ medisin?

  Palliativ medisin er den medisinske fagbetegnelsen på den lindrende behandling som gis til pasienter der man ikke kan fjerne eller stoppe sykdommen.

  Artikler, 20.11.2014
 • Kirurgi

  Punktert lunge - ventilpneumothorax

  Ventilpneumothorax kan oppstå som en følge av en skade mot brystkassen. Det kommer luft inn i rommet mellom brystveggen og lungene, denne luftmengden øker og klemmer lungene sammen mer og mer.

  Artikler, 27.03.2013
 • Artikler, 25.02.2016