Søk

249 treff på søkeordet «astma»

 • Lunger

  Astma

  Illustrasjoner, 27.09.2016
 • Lunger

  Astma - årsaker og utløsende faktorer

  Årsakene til astma er ikke sikkert klarlagt, men de henger sammen med både arvelige faktorer og faktorer i omgivelsene. Personer med allergier, for eksempel høysnue og eksem, har økt risiko for å utvikle astma..

  Artikler, 17.01.2018
 • Lunger

  Astma og jobb

  Astma kan utløses eller forverres av forhold på jobben. Det kalles da gjerne arbeidsrelatert eller yrkesbetinget astma. Forhold på jobb som kan forverre eller utløse en astmasykdom er støv, røyk, kjemikalier og kulde.

  Artikler, 22.01.2018
 • Artikler, 07.11.2011
 • Lunger

  Diagnostikk av astma

  Diagnosen astma skal overveies ved tilbakevendende symptomer som hvesing, tung pust, hoste som blir verre om natten, symptomer som oppstår eller forverres i forhold til årstider og ved eksem, astma eller allergi i familien.

  Artikler, 04.01.2018
 • Barn

  Astma og allergi

  Astma og allergi kan ha en direkte sammenheng ved at en allergisk reaksjon kan utløse astmaanfall. Dette kan være på grunn av allergener som kommer ned i lungene, eller ved matvareallergi.

  Artikler, 17.01.2018
 • Lunger

  Astma og graviditet

  Gravide med astma bør ha god kunnskap om hva som kan utløse eller forverre astma, om bruk av forebyggende medisin og om tidlig behandling av forverret astma.

  Artikler, 19.01.2018
 • Barn

  Astma hos barn

  Astma er en kronisk sykdom som gir anfallsvise pustevansker på grunn av trange luftveier. Typiske symptomer er piping i brystet, pustevansker og hoste. Symptomene er ofte verst om natten.

  Artikler, 29.01.2018
 • Lunger

  Hvordan kan jeg unngå astmaanfall?

  Noe av det viktigste du kan gjøre for å minske plagene og hindre astmaanfall, er å ta astmamedisinene slik som legen har anbefalt. I tillegg er det en rekke andre ting du kan gjøre selv.

  Artikler, 21.02.2018
 • Illustrasjoner, 31.12.2001
 • Illustrasjoner, 08.12.2005
 • Illustrasjoner, 08.12.2005
 • Barn

  Astma, en oversikt

  Astma er en kronisk sykdom som gir episoder med pustevansker. Typiske symptomer er perioder med hoste, tung pust og piping i brystet.

  Artikler, 04.01.2018
 • Lunger

  Skjema om astma til skole, SFO og barnehage

  Skjemaet om barneastma gjør det lett for barnehage, skole og SFO å raskt finne viktig informasjonen om astmabehandling av ditt barn.

  Nyheter og quizer, 24.05.2011
 • Lunger

  Astma og røyking

  Røykere som har astma, har mye større problemer med å holde astmaen under kontroll enn ikke-røykere. Røykere er mer plaget av symptomer, og de behøver mer medisiner.

  Artikler, 17.01.2018