Søk

242 treff på søkeordet «astma»

 • Lunger

  Astma - årsaker og utløsende faktorer

  Årsakene til astma er ikke sikkert klarlagt, men de henger sammen med både arvelige faktorer og faktorer i omgivelsene. Vanligvis foreligger det en kronisk betennelse i luftveiene som gir varierende astmasymptomer med periodevis trange luftveier.

  Artikler, 15.08.2017
 • Artikler, 07.11.2011
 • Lunger

  Astma og røyking

  Ingen bør røyke, og spesielt ikke astmatikere. Røykere som har astma, har mye større problemer med å holde astmaen under kontroll enn ikke-røykere.

  Artikler, 22.10.2013
 • Barn

  Astma hos barn

  Astma er en kronisk sykdom som gir anfallsvise pustevansker på grunn av trange luftveier. 4-10 prosent av barn under 15 år har astma i en eller annen grad.

  Artikler, 11.07.2014
 • Lunger

  Hvordan kan jeg unngå astmaanfall?

  Noe av det viktigste du kan gjøre for å minske plagene og hindre astmaanfall, er å ta astmamedisinene slik som legen har anbefalt. I tillegg er det en rekke ting du kan gjøre selv.

  Artikler, 16.08.2017
 • Lunger

  Arbeidsrelatert astma

  Mange utsettes for støv, røyk, kjemikalier, kulde i jobben. Dette er forhold som kan forverre en astmasykdom.

  Artikler, 22.10.2013
 • Barn

  Astma og allergi

  Allergi er en tilstand der kroppens immunforsvar reagerer unormalt eller for kraftig på en stimulus. Det kan føre til astmaplager.

  Artikler, 22.08.2017
 • Lunger

  Akutt astma hos voksne

  Et akutt astmaanfall kan kuperes med rask oppstart med bronkieutvidende inhalator. Noen ganger oppnås ikke kontroll, og lege eller ambulanse må tilkalles.

  Artikler, 22.10.2013
 • Barn

  Astma, en oversikt

  Astma er en mangeartet sykdom med vanligvis kronisk betennelse i luftveiene. Graden av luftstrømshindring varierer. Den forårsakes av hevelser av slimhinner, sammentrekning av muskulaturen i luftrørets vegger og slimopphopning.

  Artikler, 01.12.2016
 • Lunger

  Diagnostikk av astma

  Sykehistorien gir sterke holdepunkter for astmadiagnosen. Lungefunksjonsmålinger bidrar til å stadfeste diaganosen.

  Artikler, 07.07.2017
 • Lunger

  Astma og svangerskap

  Astma er en av de vanligste medisinske tilstandene som kan komplisere et svangerskap.

  Artikler, 14.07.2014
 • Lunger

  Akutt astma hos barn

  Akutt astma hos barn behøver umiddelbar behandling, først med korttidsvirkende inhalatorer. Opptre rolig. Prøv å unngå at barnet blir svært oppskjørtet.

  Artikler, 07.07.2017
 • Lunger

  Astma - hva skjer i kroppen?

  Astma er en mangeartet sykdom med vanligvis kronisk betennelse i luftveiene. Graden av luftstrømshindring varierer. Den forårsakes av hevelser av slimhinner, sammentrekning av muskulaturen i luftrørets vegger og slimopphopning.

  Artikler, 16.08.2017
 • Lunger

  Anstrengelsesutløst bronkospasme

  Anstrengelsesutløst bronkospasme er astmasymptomer og pustevansker i forbindelse med kondisjonskrevende fysisk aktivitet hos personer med eller uten astma.

  Artikler, 15.08.2017
 • Lunger

  Skjema om astma til skole, SFO og barnehage

  Her har vi utviklet et skjema som kan benyttes som informasjon til skole, sfo eller barnehage. Skjemaet har plass for å skrive inn navn på de medikamenter barnet ditt bruker.

  Artikler, 29.06.2015