Informasjon

Å vente med fast føde beskytter ikke mot allergi

Ifølge en studie som ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Pediatrics, er ikke barn bedre beskyttet mot allergi dersom man venter med å introdusere barnet for fast føde til etter at barnet har fylt seks måneder.

I dag blir det anbefalt å vente med å gi barn fast føde for å forebygge allergiske sykdommer. Denne studien1 har sett på om det å vente med å introdusere fast føde til etter at barnet har fylt fire eller seks måneder, beskytter mot utvikling av astma, høysnue, matvareallergi eller luftbårne allergener.

2073 tyske barn deltok i studien. De ble fulgt med jevnlige kontroller fra fødselen og frem til de ble seks år. Ved to og seks års alder ble det foretatt blodprøver av barna for å måle forekomsten av antistoffer mot allergener (IgE).

Kan ikke utelukke at det beskytter mot eksem

Forfatterne fant ingen bevis som støttet en utsettelse av fast føde etter fire eller seks måneder for å forebygge astma, høysnue, og matvareallergi eller luftbårne allergener ved seks års alder.

Ved eksem var resultatene sprikende, og man kan ikke utelukke at utsatt introduksjon av fast føde kan ha beskyttende effekt ved denne tilstanden. De positive forbindelsene mellom sen introduksjon av fast føde og matvareallergi må bli tolket med forsiktighet. At dette virkelig skal ha en beskyttende effekt, virker usannsynlig, skriver forfatterne.

Til tross for at rådet fra fagpersoner i dag er å vente med fast føde til 4-6 måneders alder, er vitenskaplige bevis for dette sparsomt. En fersk oversiktsartikkel fant bare et lite antall studier om dette, og disse studiene hadde sprikende resultater.

Ca. en tredjedel av barna som deltok i studien, ble introdusert for fast føde innen de første fire månedene. Omtrent halvparten av barna ble fullammet i denne perioden. Grønnsaker og frukt ble introdusert først, fisk og egg ble introdusert sist.

Flere mulige forklaringer

Forfatterne fant ingen bevis for at utsatt introduksjon av fast føde var forebyggende. Tvert i mot, å unngå fast føde de første fire eller seks månedene, og et lite variert kosthold de første månedene, økte risikoen for matvareallergi. Forholdet mellom innføring av fast føde og utvikling av eksem er derimot ikke klart.

Forfatterne mener at en mulig forklaring på hvorfor deres studie viser at senere introduksjon øker risikoen for matvareallergi, er at det kan være en årsakssammenheng, og at særlig barn som har foreldre med allergi, har høyere sannsynlighet for å utvikle allergi om de får fast føde sent. Kanskje tidlig eksponering for fast føde forårsaker immuntoleranse og slik reduserer risikoen for å utvikle allergi. Eller kanskje foreldre som selv har allergi, velger å introdusere barna sine for fast føde senere, noe som kan føre til at allergien dukker opp senere. En annen forklaring kan være at det å bli introdusert for fast føde senere kan forsinke, men ikke forebygge matvareallergi.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Zutavern A, Brockow I, Schaaf B, von Berg A, Diez U, Borte M, Kraemer U, Herbarth O, Behrendt H, Wichmann HE, Heinrich J; LISA Study Group. Timing of solid food introduction in relation to eczema, asthma, allergic rhinitis, and food and inhalant sensitization at the age of 6 years: results from the prospective birth cohort study LISA.. Pediatrics 2008; 121: e44-52. Pediatrics