Informasjon

Allergiforebygging hos spedbarn?

Det kommer stadig nye råd og anbefalinger om hvordan man kan unngå allergi. Det er ikke alltid like lett å vite hvem man skal tro på.

Allergiske sykdommer representerer et stort og stigende problem. Det er derfor naturlig å lete etter mulige årsaker til allergiske sykdommer, samt å sette i verk eventuelle tiltak som kan forebygge slike sykdommer og begrense forverring av allerede oppstått allergisk sykdom. Man har lenge trodd at allergiforebyggende tiltak i svangerskapet og i første leveår, kan minske sjansen for at et barn utvikler allergi.

Ingen sikre allergiforebyggende tiltak

Allergiske sykdommer som høysnue, atopisk eksem, astma og matvareallergi kan være svært plagsomme og reduserer livskvaliteten både til barnet og familien. Noen av disse plagene kan bli livsvarige.

Symptomene på allergisk sykdom endres med stigende alder. Personer med oppstått allergisk sykdom har økt risiko for å få flere allergier/symptomer senere. Barn med atopisk eksem og/eller matvareallergi har økt risiko for senere å få astma/høysnue. Barn med allergisk høysnue er disponerte for å få astma i ungdomsårene. Senere i livet behøver ikke symptomene lengre å ha relasjon til den spesifikke allergien. Man kan således bli kvitt sin allergi, men bevare symptomene.

Det er forsket mye på effekten av å unngå mulige allergifremkallende stoffer i svangerskapet, samt sen introduksjon av slike stoffer hos spedbarnet. Konklusjonen fra disse studiene er at slike tiltak er uten effekt. Tvert imot har man sett at sen introduksjon av slik føde, kan øke risikoen for å utvikle allergi eller intoleranse. For noen tiår siden forsøkte de i Sverige å utsette introduksjonen av blant annet hvete i håp om å redusere hyppigheten av cøliaki og matvareintoleranse. Dette ble stoppet da de oppdaget at det førte til en økning i tilfeller av cøliaki og matvareallergi.

Det finnes heller ikke bevis for at morsmelk forebygger allergi (les intervju med barnelege).

Neste side