Informasjon

Allergiforebygging hos spedbarn?

Det kommer stadig nye råd og anbefalinger om hvordan man kan unngå allergi. Det er ikke alltid like lett å vite hvem man skal tro på.

Kostholdstiltak

Brysternæring, amming, i minst 3-6 måneder og introduksjon av tilskuddskost etter ca. 4 måneder er anbefalingen fra norske eksperter. Man har gått bort fra å anbefale senere introduksjon av fast føde. Tvert i mot anbefaler ekspertene at barnet bør introduseres for flest mulig nye matvarer mens mor fortsatt ammer.

Følgelig er det ikke lenger anbefalt å vente til etter at barnet er ett år med å gi mat som for eksempel inneholder fisk eller egg. Fortsatt bør man velge morsmelkerstatning fremfor kumelk inntil ti måneders alder dersom mor ikke ammer. Ikke nødvendigvis i et forsøk på å forebygge allergi, men fordi morsmelkerstatning er laget for å være mest mulig næringsrik og lik morsmelk.

Forrige side Neste side