Informasjon

Allergiforebygging hos spedbarn?

Kostholdstiltak

Brysternæring med fullamming i fire til seks måneder og delvis amming i hele første leveår, gjerne lenger der både mor og barn trives med det, er hva Helsedirektoratet anbefaler i nasjonale retningslinjer for spedbarnsernæring. Det er ikke funnet sikre vitenskapelige bevis for at amming forebygger allergi, men brysternæring har mange andre fordeler og disse anbefalingene gis derfor også der det er kjent risiko for allergi hos spedbarnet. 

Man har gått bort fra å anbefale senere introduksjon av fast føde. Tvert i mot anbefaler allergiekspertene at barnet bør introduseres for flest mulig nye matvarer mens mor fortsatt ammer. Følgelig er det ikke lenger anbefalt å vente til etter at barnet er ett år med å gi mat som for eksempel inneholder fisk eller egg.

Fortsatt bør man velge morsmelkerstatning fremfor kumelk inntil tolv måneders alder dersom mor ikke ammer. Dette er ikke for å forebygge allergi, men fordi morsmelkerstatning er laget for å være mest mulig næringsrik og lik morsmelk.

Forrige side Neste side