Informasjon

Årsaker til atopisk eksem

Årsaker til atopisk eksem er ikke helt kjent, men risikofaktorer og områder der man forsker på årsak, er arv, luftbårne allergener, utendørs forurensning, klima, kosthold og infeksjoner i spedbarnsperioden.

Vi vet ikke med sikkerhet hvorfor noen får atopisk eksem. Det er vanlig å sette tilstanden i forbindelse med allergiske lidelser, f.eks høysnue (allergisk rhinitt) og astma.

Disse sykdommene kalles med et fellesnavn atopiske tilstander.

Symptomer

Atopisk eksem (atopisk dermatitt) er en tilstand med tørr, kløende hud. Det oppstår ofte et rødt utslett med hevelse og noen ganger væskende blemmer. Utslettet kan være til stede hele tiden, eller det kan komme og gå. Alvorlighetsgraden varierer fra person til person. Enkelte har bare små områder med lett kløe, mens andre kan ha store hudområder med intens kløe og hissig utslett. Kløen kan bli så kraftig at man klorer seg opp med negler, nøkler eller andre skarpe gjenstander. Dette forverrer utslettet ytterligere, og det kan bli sårdannelse og betennelse. En betennelse vil arte seg med puss og gulaktige skorper i utslettet.

Det er typisk for atopisk eksem at utslettet befinner seg forskjellige steder på kroppen i ulike aldersgrupper:

  • Spebarn får vanligvis små væskende blærer på kinn og i hodebunn. Det kan også ofte forekomme på strekkesiden av armer og bein, og i bleieregionen.
  • Hos småbarn er eksemet tørrere og ofte oppkloret. Forandringene finnes oftest symmetrisk på kropp, armer og ben, og oftest på bøyesider av ledd, det vil si knehaser og ankler, albue- og håndledd.
  • Hos ungdommer og voksne er huden generelt tørr og kløende og ofte fortykket på enkelte steder (som en følge av kløe). Man finner også symmetriske eksemforandringer på overkroppen, på bøyesiden av ledd i armer og bein og i ansiktet, særlig rundt øynene.

Årsaker

atopisk eksem, barn antecubital fossa

Forskerne har ikke greid å finne noen enkeltårsak som forklarer årsaken til atopisk eksem. Forskningsinteressen retter seg mot luftbårne stoffer (blant annet husstøvmidd, pollen og dyrehår), utendørs forurensning, klima, kosthold og forhold i spedbarnsalderen - blant annet infeksjoner, passiv røyking og amming.

Arv spiller også en rolle. Trolig er det en kombinasjon av flere av disse faktorene som tilsammen forårsaker atopisk eksem. Vi sier at atopisk eksem har multifaktorielle årsaker.

Utløsende faktorer

Hvis du eller ditt barn har atopisk eksem, har du kanskje merket at det er enkelte ting som forverrer plagene. Hos allergikere kan det dreie seg om en rekke stoffer (kalt allergener), blant annet pollen, husstøvmidd, dyrehår, støv eller enkelte matvarer (for eksempel egg, soya, hvete og nøtter). Andre kan reagere på for eksempel såpe, kjemikalier, ull, kulde eller tørr luft. Mange blir dessuten verre i perioder med stress eller følelsesmessige belastninger.

Reaksjoner på matvarer forekommer hyppigst hos barn. Reaksjoner på luftbårne allergener er hyppigst hos voksne.

Hvem får atopisk eksem?

Atopisk eksem er en vanlig hudsykdom. Det er først og fremst barn som rammes, og enkelte tar med seg tilstanden inn i voksenlivet. Tre prosent av alle spedbarn får atopisk eksem. Hos skolebarn finnes tilstanden i større eller mindre grad hos 10-20 prosent, mens to til tre prosent av den voksne befolkningen har atopisk eksem.

Forekomsten av atopisk eksem har økt vesentlig gjennom de siste 30 år, sannsynligvis på grunn av miljø- og livsstilsendringer.

Selv om ekspertene ikke vet med sikkerhet hva som er årsaken til atopisk eksem, vet vi om en del risikofaktorer for å få tilstanden. Den viktigste er arv. Dersom en av foreldrene har atopisk eksem, er det cirka 60 prosent sjanse for at barnet også vil få det. Dersom begge foreldrene har lidelsen, øker risikoen til 80 prosent. Sjansen for å få tilstanden er også økt hos personer som har astma eller høysnue, eller dersom noen i nærmeste famile har disse sykdommene. I tillegg til arv er det en rekke andre forhold vi tror øker risikoen for å få atopisk eksem, blant annet foreldre som røyker, kortvarig ammeperiode og husdyrhold.

Vil du vite mer?