Informasjon

Årsaker til atopisk eksem

Årsaker til atopisk eksem er ikke fullstendig kartlagt. Vi vet at tilstanden er arvelig.

Årsaker til atopisk eksem er ikke fullstendig kartlagt. Vi vet at tilstanden er arvelig og hos rundt sju av ti med atopisk eksem har andre i familien med atopisk eksem, astma eller høysnue (allergisk rhinitt). Disse sykdommene kalles med et fellesnavn atopiske tilstander.

Symptomer

Atopisk eksem (atopisk dermatitt) er en tilstand med tørr, kløende hud. Det oppstår ofte et rødt utslett med hevelse og noen ganger væskende blemmer. Utslettet kan være til stede hele tiden, eller det kan komme og gå. Alvorlighetsgraden varierer fra person til person. Enkelte har bare små områder med lett kløe, mens andre kan ha store hudområder med intens kløe og hissig utslett. Kløen kan bli så kraftig at man klorer seg opp med negler, nøkler eller andre skarpe gjenstander. Dette forverrer utslettet ytterligere, og det kan bli sårdannelse og betennelse. En betennelse vil arte seg med puss og gulaktige skorper i utslettet.

Det er typisk for atopisk eksem at utslettet befinner seg forskjellige steder på kroppen i ulike aldersgrupper:

  • Spebarn får vanligvis små væskende blærer på kinn og i hodebunn. Det kan også ofte forekomme på strekkesiden av armer og bein.
  • Hos småbarn er eksemet tørrere og ofte oppkloret. Forandringene finnes oftest symmetrisk på kropp, armer og ben, og oftest på bøyesider av ledd, det vil si knehaser og albuebøy.
  • Hos ungdommer og voksne er huden generelt tørr og kløende og ofte fortykket på enkelte steder (som en følge av kløe). Man finner også symmetriske eksemforandringer på overkroppen, på bøyesiden av ledd i armer og bein og i ansiktet, særlig rundt øynene.

Årsaker

atopisk eksem, barn antecubital fossa

Forskerne har funnet at mange faktorer spiller inn ved utvikling av atopisk eksem. Både arv og miljøfaktorer spiller en rolle. Vi sier at atopisk eksem har multifaktorielle årsaker.

Ved atopisk eksem er hudbarriæren svekket. Svekkelsen medfører både økt vanntap over huden og økt følsomhet i huden for miljøfaktorer som temperatur, luftfuktighet, fysiske faktorer som kjemikalier, klesfibre. I tillegg ses en betennelsesreaksjon som varierer i styrke over tid i huden. Hva som driver betennelsesreaksjonen er fortsatt uklart.

En andel har også samtidig allergier i form av pollenallergi og matvareallergier. Andelen med matvareallergi er imidlertid liten.

Utløsende faktorer

Hvis du eller ditt barn har atopisk eksem, har du kanskje merket at enkelte ting forverrer plagene. Hos de med allergi kan det dreie seg om en rekke stoffer (kalt allergener), blant annet pollen, husstøvmidd, dyrehår, støv eller enkelte matvarer (for eksempel egg, soya, hvete og nøtter). Andre kan reagere på irritanter eller triggere, som for eksempel såpe, kjemikalier, ull, kulde eller tørr luft uten at det foreligger en allergisk reaksjon. Mange blir dessuten verre i perioder med stress eller følelsesmessige belastninger.

Hvem får atopisk eksem?

Atopisk eksem er en vanlig hudsykdom. Det er først og fremst barn som rammes, og enkelte tar med seg tilstanden inn i voksenlivet. De fleste får sykdommen innen fylte fem år. Hos skolebarn finnes tilstanden i større eller mindre grad hos 15 til 20 prosent, mens ti prosent av den voksne befolkningen har atopisk eksem. Forekomsten av atopisk eksem har økt vesentlig gjennom nyere tid, sannsynligvis på grunn av miljø- og livsstilsendringer.

Selv om ekspertene ikke vet med sikkerhet hva som er årsaken til atopisk eksem, vet vi om en del risikofaktorer for å få tilstanden. Den viktigste er arv. Dersom en av foreldrene har atopisk eksem, er sjansen for at barnet også vil få det to til tre ganger økt. Dersom begge foreldrene har lidelsen, er risikoen tre til fem ganger økt.

Sjansen for å få atopisk eksem er også økt hos personer som har astma eller høysnue, eller dersom noen i nærmeste famile har disse sykdommene. I tillegg til arv er det en rekke andre forhold vi tror øker risikoen for å få atopisk eksem, blant annet foreldre som røyker, kortvarig ammeperiode og husdyrhold.

Vil du vite mer?