Informasjon

Behandling av atopisk eksem, barneeksem

Behandling av atopisk eksem, barneeksem, kan være krevende. Fuktighetsbevarende behandling er viktig. Legemidler anvendes oftest som krem eller salve.

Formålet med behandling av atopisk eksem er å lindre eller fjerne plagene eksemet gir, samt å forhindre komplikasjoner. De viktigste tiltakene er å tilføre den tørre huden fuktighetsbevarende midler for å hindre forverringer, og å behandle utslett med kortisonholdige hudmidler. Det finnes andre legemidler og kremer/salver som brukes i bestemte tilfeller. I tillegg er det viktig å unngå faktorer du vet at eksemet ditt forverres av.

Atopisk eksem kan være vedvarende. Du kan ha behov for å prøve forskjellige behandlinger over måneder til år for å få kontroll over tilstanden. Og selv om behandlingen er vellykket, så kan symptomene dukke opp på nytt igjen.

Det er viktig at tilstanden gjenkjennes tidlig slik at du kan starte behandling tidlig. Hvis regelmessig fuktighetsbehandling og annen selvhjelpsbehandling ikke virker, er det nødvendig med reseptbelagte medisiner.

Fuktighetsbevarende behandling

Fuktighetsbevarende behandling er viktig for å lindre tørr hud og forhindre forverringer av eksemet. Smør med fuktighetsbevarende kremer eller salver flere ganger daglig. Kremer som inneholder karbamid (urea), er vist å lindre eksem, og kan forebygge eller utsette perioder med forverring. Det finnes karbamidkremer som kan forskrives på blå resept for personer med atopisk eksem. 

Oljebad anbefales av mange, men effekten er manglefullt studert. Man vet heller ikke sikkert hva som er mest effektivt når det gjelder karbad og dusjing. Sannsynligvis er det nyttig med daglig hudvask ved aktivt eksem og best med sjelden hudvask ved eksem med lite plager/mildt eksem. Badet/dusjen bør være kortvarig, maks 10 minutter og vannet bør være kroppstemperert. Såpe bør unngås, istedenfor kan man bruke fuktighetsbevarende midler.

En nyere norsk studie (2020) viser at daglig oljebad fra andre leveuke ikke reduserer risiko for at barnet skal utvikle atopisk eksem fram til ett års alder. En slik behandling har med andre ord ingen forebyggende effekt hos hudfriske barn.

Neste side