Informasjon

Utredning av atopisk eksem, barneeksem

Atopisk eksem er en tilstand som vanligvis diagnostiseres ut fra det typiske utslettet og hvor på kroppen utslettet befinner seg.

Som regel kan legen stille diagnosen atopisk eksem ut fra utslettets forløp og utseende, hvor utslettet befinner seg og symptomer. Legen vil vite om du eller barnet ditt har noen allergiske lidelser, høysnue eller astma, eller om andre i den nære familien har slike sykdommer.

På legekontoret

Atopisk eksem i knehasene
Atopisk eksem i knehasene

Legen vil undersøke huden for å se etter de typiske forandringene med rødhet, hevelse i huden og merker etter kløing. Hvor på kroppen utslettet sitter følger gjerne et aldersbestemt mønster.

Dersom du har mistanke om at bestemte ting utløser eller forverrer plagene, er det viktig at du forteller legen dette. Det kan dreie seg om varme, svetting, tette klær, kjemikalier, husstøv, pelsdyr, pollen, matvarer og en rekke andre forhold. Legen vil vite dette av tre årsaker:

  • For lettere å kunne stille korrekt diagnose
  • For å kunne ta stilling til behovet for ytterligere undersøkelser
  • For å gi behandling og råd som forebygger eller utsetter forverringer

Andre undersøkelser

Vanligvis er videre undersøkelse ikke nødvendig. I tilfeller der det er mistanke om at det har tilkommet en infeksjon i eksemet, kan det være aktuelt å ta prøve av eksemet med en bomullspinne for å eventuelt påvise bakterier, virus eller sopp. Det gjøres når det er avgjørende for valg av behandling.

Ved uttalte plager og dårlig effekt av behandlingen og ved mistanke om allergi er det vanlig å bli henvist til en spesialist, som regel en barnelege eller en hudlege. Disse kan gjøre flere tester for å finne ut om det er allergi som ligger til grunn for eksemet, og hvilke stoffer du reagerer på. Den viktigste testen er kontrollerte kostforsøk. Blodprøver, prikktest eller lappetest kan være aktuelt, men er ikke tilstrekkelig for å stille en allergidiagnose. 

Hos barn med mistenkt matvareallergi, bør det gjøres undersøkelser hos spesialist før man forsøker å kutte ut enkelte matvarer fra kosten. Årsaken er at barn er meget utsatt for mangelsykdommer, og de behøver et allsidig og sammensatt kosthold. Det er viktig å merke seg at de fleste barn med atopisk eksem ikke har matvareallergier. 

Som ledd i utredningen vil det være nyttig om du/dere går gjennom en sjekkliste over kost og symptomer (liste for barn, liste for voksne) eller fører dagbok over sammenhengen mellom kost og symptomer.

Spesialistundersøkelse

Vil du vite mer?