Informasjon

Utredning av atopisk eksem, barneeksem

Atopisk eksem er en tilstand som vanligvis diagnostiseres ut fra det typiske utslettet og hvor på kroppen utslettet befinner seg.

Som regel kan legen stille diagnosen atopisk eksem ut fra at pasienten er et barn, utslettets utseende, hvor utslettet befinner seg og forløpet. Legen vil vite om du eller barnet ditt har noen allergiske lidelser, høysnue eller astma, eller om andre i den nære familien har slike sykdommer.

På legekontoret

Atopisk eksem i knehasene
Atopisk eksem i knehasene

Dersom du har mistanke om at bestemte ting utløser eller forverrer plagene, er det viktig at du forteller legen dette. Det kan dreie seg om husstøv, husdyr, pollen, matvarer, kulde og en rekke andre forhold. Legen må vite dette av tre årsaker:

  • For lettere å kunne stille korrekt diagnose
  • For å kunne ta stilling til behovet for ytterligere undersøkelser
  • I den forebyggende behandlingen

Andre undersøkelser

Noen ganger kan det være aktuelt å gjøre videre utredning, spesielt der det er mistanke om andre allergiske tilstander. Å fastslå allergi kan være svært viktig, ettersom det kan hjelpe deg å unngå de stoffene du reagerer mot. Spesielt matvareallergi kan være viktig å utrede. Som ledd i utredningen vil det være nyttig om du/dere går gjennom en sjekkliste over kost og symptomer (liste for barn, liste for voksne) eller fører dagbok over sammenhengen mellom kost og symptomer. Hos barn med mistenkt matvareallergi, bør det gjøres undersøkelser hos spesialist før man forsøker å kutte ut enkelte matvarer fra kosten. Årsaken er at barn er meget utsatt for mangelsykdommer, og de behøver et allsidig og sammensatt kosthold.

Avhengig av hva legen ønsker å granske, finnes det flere forskjellige undersøkelser:

RAST-test

Dersom det er mistanke om at du eller barnet har høysnue eller astma i tillegg til eksemet, vil legen ofte ønske å ta en blodprøve for å finne ut om kroppen din lager for mye av et stoff som heter IgE. Hvis så er tilfelle, tyder det på en allergisk tilstand. Denne blodprøven kan også brukes til direkte å påvise hvilke stoffer du er allergisk mot, og den kalles da en RAST-test.

Dessverre har opptil 60 prosent av barn med atopisk eksem ingen påvisbar IgE som kan bidra til å identifisere hvilke stoffer (allergener) barnet reagerer på.

Spesialistundersøkelse

Ved plagsomt atopisk eksem, ved mistanke om andre allergiske lidelser, eller dersom legen er usikker på diagnosen, er det vanlig å bli henvist til en spesialist, som regel en barnelege eller en hudlege. Disse kan gjøre flere tester for å finne ut om det er allergi som ligger til grunn for eksemet, og hvilke stoffer du reagerer på.

Prikktest

En viktig undersøkelse som spesialistene kan gjøre, kalles prikktest. Prikktesten foregår ved at flere dråper dryppes på huden, og deretter lages et lite stikk i huden under dråpene. Dråpene inneholder små mengder av de stoffene man ønsker å teste om du er allergisk mot. Ved allergi vil huden under dråpen du reagerer på, bli rød og hoven. Dette kalles en positiv prikktest. Undersøkelsen gir lite ubehag, men dersom du reagerer mot noen av dråpene, kan det begynne å klø litt.

Lappetest

En annen spesialistundersøkelse kalles lappetest. Denne testen utføres ved at forskjellige stoffer (allergener) oppløst i for eksempel vaselin, legges på huden og dekkes til med plaster. Plasteret ligger på i 48 timer før det tas av. Legen vil så se etter typiske eksemforandringer rett etter fjerning av plasteret, og to til tre dager etterpå.

Vil du vite mer?