Informasjon

Immundempende salve/-krem ved atopisk eksem

Immunmodulerende salve eller -krem er et alternativ i behandlingen av atopisk eksem som reagerer dårlig på tradisjonell behandling med kortisonsalver eller -kremer.

Det brukes to virkestoffer i preparatene som markedsføres i Norge: takrolimus salve (Protopic®, Takrolimus Accord) og pimecrolimus krem (Elidel®).

Salven/kremen representerer et nytt behandlingsprinsipp ved atopisk eksem, såkalt immunmodulerende behandling. Det vil si at den demper hudens immunapparat som man mener er overaktivt ved eksem. Midlene hemmer kalsiumavhengige signalveier og enzymet kalsineurin. Legemiddelgruppen betegnes som kalsineurinhemmere. Lokal bruk på huden fører til nedsatt frigjøring av betennelsesstoffer i området som behandles.   

Effekten av takrolimus salve synes å være klart bedre enn av pimecrolimus krem og milde kortisonsalver og -kremer. Resultater av studiene er sprikende når effekten av takrolimus salve ble sammenliknet med mellomsterke og sterke kortisonsalver og -kremer.

Salver og kremer av type kalsineurinhemmere gir mindre bivirkninger i form av tynn hud, sammenlignet med kortisonsalver og -kremer. Hudirritasjon på applikasjonsstedet er derimot en ganske vanlig bivirkning av både takrolimus salve og pimecrolimus krem. Hudirritasjon kan også forekomme ved bruk av kortisinsalver og -kremer. Både kalsineurinhemmere, kortisonsalver og -kremer medfører noe økt risiko for hudinfeksjoner. 

Noen observasjonsstudier tydet på mulig økt forekomst av hud- og lymfekreftreft ved langtidsbruk av kalsineurinhemmere på huden. En systematisk oversikt av flere observasjonsstudier viste muligens lettgradig forhøyet risiko for lymfekreft, men ikke for andre kreftformer. Siden risikoen er veldig lav i utgangspunktet, anses den sannsynlige totale risikoen for lymfekreft ved bruk av kalsineurinhemmere på huden som veldig liten.

Hvem har nytte av immundempende salve?

Immundempende salver og -kremer er reseptbelagte. Preparatene er ikke forhåndsgodkjent for forskrivning på blå resept. Den viktigste årsaken til det er at de bare er godkjent for korttidsbruk på grunn av usikkerhet med hensyn til langtidsbivirkninger. 

I Norge er behandlingen godkjent til bruk for personer som fra 2-årsalderen med atopisk eksem som ikke har fått tilstrekkelig effekt av kortisonsalver og -kremer, har fått bivirkninger, ved bruk i ansikt eller på hals, eller hos personer som av andre årsaker ikke kan bruke kortisonsalver eller -kremer. Behandlingen bør startes av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av atopisk eksem.

Neste side