Informasjon

Immundempende salve/-krem ved atopisk eksem

Temaside om Korona

Hvem bør ikke bruke immundempende salve/-krem?

Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

Salven bør ikke brukes ved samtidig infeksjon i huden/eksemet. Den skal ikke brukes av barn under 2 år, og heller ikke av gravide eller ammende. Barn i alderen 2-15 år bør ikke bruke den sterke takrolimus salven (0,1%), kun salven med styrke 0,03%. Immundempende salve/-krem skal ikke påføres på hudforandringer som kan være ondartede eller forstadier til ondartede hudforandringer. 

Både takrolimus og pimecrolimus tilhører stoffgruppen makrolider. Personer som tidligere har hatt en allergisk eller annen sterk overfølsomhetsreaksjon mot et makrolid-legemiddel, bør ikke bruke takrolimus eller pimecrolimus. Eksempler for andre makrolider er antibiotika som erytromycin, spiramycin, klaritromycin og azitromycin. 

Unngå å utsette huden for sollys i lange perioder eller kunstig sollys (solarium). Hvis du er mye utendørs etter å ha påført salven, bør du bruke solbeskyttelse og ha på deg løstsittende klær som beskytter huden mot solen. Dersom du oppdager nye hudforandringer på et behandlet område og som er forskjellig fra tidligere eksem, bør du spørre legen din om råd. Dersom du har fått foreskrevet lysterapi, bør du informere legen om at du bruker takrolimus salve eller pimecrolimus krem.

Forrige side Neste side