Informasjon

Immundempende salve/-krem ved atopisk eksem

Immunmodulerende salve eller -krem er et alternativ i behandlingen av atopisk eksem som reagerer dårlig på tradisjonell behandling med kortisonsalver eller -kremer.

Temaside om Korona

Det brukes to virkestoffer i preparatene som markedsføres i Norge: takrolimus salve (Protopic®, Takrolimus Accord) og pimecrolimus krem (Elidel®).

Salven/kremen representerer et nytt behandlingsprinsipp ved atopisk eksem, såkalt immunmodulerende behandling. Det vil si at den demper hudens immunapparat som man mener er overaktivt ved eksem. Midlene hemmer kalsiumavhengige signalveier og enzymet kalsineurin. Legemiddelgruppen betegnes som kalsineurinhemmere. Lokal bruk på huden fører til nedsatt frigjøring av betennelsesstoffer i området som behandles.   

Effekten av takrolimus salve synes å være klart bedre enn av pimecrolimus krem og milde kortisonsalver og -kremer. Resultater av studiene er sprikende når effekten av takrolimus salve ble sammenliknet med mellomsterke og sterke kortisonsalver og -kremer.

Salver og kremer av type kalsineurinhemmere gir mindre bivirkninger i form av tynn hud, sammenlignet med kortisonsalver og -kremer. Hudirritasjon på applikasjonsstedet er derimot en ganske vanlig bivirkning av både takrolimus salve og pimecrolimus krem. Hudirritasjon kan også forekomme ved bruk av kortisinsalver og -kremer. Både kalsineurinhemmere, kortisonsalver og -kremer medfører noe økt risiko for hudinfeksjoner. 

Noen observasjonsstudier tydet på mulig økt forekomst av hud- og lymfekreftreft ved langtidsbruk av kalsineurinhemmere på huden. En systematisk oversikt av flere observasjonsstudier viste muligens lettgradig forhøyet risiko for lymfekreft, men ikke for andre kreftformer. Siden risikoen er veldig lav i utgangspunktet, anses den sannsynlige totale risikoen for lymfekreft ved bruk av kalsineurinhemmere på huden som veldig liten.

Hvem har nytte av immundempende salve?

Immundempende salver og -kremer er reseptbelagte. Preparatene er ikke forhåndsgodkjent for forskrivning på blå resept. Den viktigste årsaken til det er at de bare er godkjent for korttidsbruk på grunn av usikkerhet med hensyn til langtidsbivirkninger. 

I Norge er behandlingen godkjent til bruk for personer som fra 2-årsalderen med atopisk eksem som ikke har fått tilstrekkelig effekt av kortisonsalver og -kremer, har fått bivirkninger, ved bruk i ansikt eller på hals, eller hos personer som av andre årsaker ikke kan bruke kortisonsalver eller -kremer. Behandlingen bør startes av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av atopisk eksem.

Hvem bør ikke bruke immundempende salve/-krem?

Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

Salven bør ikke brukes ved samtidig infeksjon i huden/eksemet. Den skal ikke brukes av barn under 2 år, og heller ikke av gravide eller ammende. Barn i alderen 2-15 år bør ikke bruke den sterke takrolimus salven (0,1%), kun salven med styrke 0,03%. Immundempende salve/-krem skal ikke påføres på hudforandringer som kan være ondartede eller forstadier til ondartede hudforandringer. 

Både takrolimus og pimecrolimus tilhører stoffgruppen makrolider. Personer som tidligere har hatt en allergisk eller annen sterk overfølsomhetsreaksjon mot et makrolid-legemiddel, bør ikke bruke takrolimus eller pimecrolimus. Eksempler for andre makrolider er antibiotika som erytromycin, spiramycin, klaritromycin og azitromycin. 

Unngå å utsette huden for sollys i lange perioder eller kunstig sollys (solarium). Hvis du er mye utendørs etter å ha påført salven, bør du bruke solbeskyttelse og ha på deg løstsittende klær som beskytter huden mot solen. Dersom du oppdager nye hudforandringer på et behandlet område og som er forskjellig fra tidligere eksem, bør du spørre legen din om råd. Dersom du har fått foreskrevet lysterapi, bør du informere legen om at du bruker takrolimus salve eller pimecrolimus krem.

Bivirkninger 

Omtrent halvparten av pasientene som bruker immundempende salve eller -krem, får en eller annen form for hudirritasjon i det området der de påfører salven. Brennende følelse, svie, kløe eller rødhet er ganske vanlig. Disse symptomene er vanligvis milde til moderate og forsvinner som regel innen en uke. Andre vanlige bivirkninger er økt følsomhet og kribling i huden, follikulitt (betente eller infiserte hårsekker), akne (kviser) og herpes simplex-infeksjoner (f.eks. forkjølelsessår).

Dersom lymfeknutene dine blir hovne under behandlingen, bør du rådføre deg med legen.

Ved bruk av immundempende salve/-krem kan alkoholinntak føre til rødhet og varmefølelse i huden eller ansiktet, selv små alkoholmengder kan utløse denne reaksjonen.

Du kan bruke fuktighetskremer og lotion mens du behandles, men ikke de to siste timene før, eller de to første timene etter påføring av immundempende salve.

Hvordan brukes immundempende salve/-krem?

Påfør salven/kremen som et tynt lag på de områdene av huden som er berørt. Salven kan brukes på de fleste steder på kroppen, inkludert ansiktet og halsen, og i foldene på albuene og knærne. Hudområder som behandles, skal ikke dekkes med bandasje eller omslag.

Unngå kontakt med øynene og slimhinner (inne i nesen eller munnen). Dersom du får salven på noen av disse stedene, skal den tørkes grundig av og/eller skylles grundig av med vann. Vask hendene etter at du har påført salven, hvis ikke hendene også skal behandles.

Dersom salven påføres etter et bad eller en dusj, bør du forsikre deg om at huden er helt tørr.

Hvert av de berørte hudområdene skal behandles til eksemet er borte. Det kommer vanligvis en bedring innen en uke. Hvis du ikke ser noen bedring etter to uker, skal du oppsøke legen din for andre mulige behandlinger. Behandling med immundempende salver kan gjentas dersom symptomene kommer tilbake.

Immundempende salver skal ikke brukes samtidig med steroidsalver, men de kan benyttes mellom steroidkurer i samråd med lege.

Vaksiner: Hvis du har uttalt atopisk eksem og behandles med pimecrolimus krem, anbefales det å vaksinere i behandlingsfrie intervaller. Det ble ikke funnet nedsatt vaksinerespons i en studie hos barn mellom 2-11 år, som ble behandlet med takrolimus salve. Hvis du er usikker på om du kan vaksineres mens du er under behandling, bør du rådføre deg med legen som har forskrevet medisinen til deg.

Vil du vite mer?