Informasjon

Hva er allergi?

Allergi er en tilstand som skyldes et hyperaktivt immunsystem. Det vil si et immunsystem som reagerer unormalt eller for kraftig på et stimuli.

Allergi er en tilstand som skyldes et hyperaktivt immunsystem. Dvs. et immunsystem som reagerer unormalt eller for kraftig på et stimuli. Et slikt stimuli kan være stoffer i mat, luft, som injiseres eller som kommer i kontakt med hud eller slimhinner. Allergiske reaksjoner oppstår som følge av en feiltolkning fra kroppens eget immunsystem.

Dyr kan være kilde til allergi
Dyr kan være kilde til allergi

Normalt er immunsystemet vårt laget slik at det produserer noe som heter antistoff, og som skal beskytte oss mot mikroorganismer. Hos allergiske personer vil slike antistoffer gå til angrep på harmløse stoffer som kalles allergener. Friske personer vil ikke danne antistoff mot disse allergenene, i hvertfall ikke i en slik grad at personen merker noe til det.

Symptomene

Allergisykdommen kan anta mange ulike former, alt etter hva man er allergisk mot. Folk flest kjenner til pollenallergi, med tett,rennende nese, kløe i øynene og nysing. Dette er en allergiform som skyldes pollen som vi puster inn. I et slikt tilfelle vil pollenstøvet være et allergen som fører til at vi får en immunreaksjon lokalt i luftveiene.

Andre kan være allergiske mot enkelte matsorter eller tilsettningsstoffer i mat. Disse personene vil få symptomer fra fordøyelsesapparatet. De kan også få reaksjoner fra andre områder på kroppen, men da skydes dette at allergenet er tatt opp i blodet og gir seg utslag andre steder. Eksempler på slike symptom kan være hodepine eller utslett på huden.

Diagnostikk

Generelt kan vi si det slik at man skal mistenke allergi når man får symptomer fra ting/stoffer som folk flest ellers ikke merker noe av.

Dersom du har en mistanke om at du er allergisk, skal du ta kontakt med legen din. Han kan da henvise deg til en "prikktest" dersom han finner dette sannsynlig. På en prikktest vil man merke av ulike områder på huden din, lage et lite risp og deretter tilsette stoffer som du mistenker du er allergisk mot. Dersom du er allergisk vil man etter en stund se at du får en raksjon i huden din. Jfr. med ovenfor. Omfanget av reaksjonen og hvor hurtig den oppstår vil si noe om hvor allergisk du eventuelt er. En rask og sterk reaksjon tyder på at du lager mye antistoffer, og at du sannsynligvis er sterkt allergisk. En liten og langsom rekasjon vil tyde på det motsatte. Ingen reaksjon tyder på at du ikke er allergisk.

Det er ikke alle allergityper hvor man kan bruke en slik test. Noen allergisykdommer krever flere prøver og kompliserte analyser for å fastslå diagnosen.

Behandling

Den beste medisin mot allergi er å unngå det man er allergisk mot. For noen allergiformer kan dette medføre betydelig endringer i livsstil, arbeidsammenheng og spisevaner. Det finnes også medisiner som kan hjelpe på plagene. Mest brukt er noe som kalles antihistaminer og kortikosteroider. Det finnes også andre medikamenter, men disse brukes bare for spesielle typer allergi. Medisiner vil ikke gjøre det slik at du blir kvitt din allergi. Medisinene vil bare lindre plagene dine, mens du alltid vil ha grunnsykdommen. Enkelte som har allergi som barn, opplever at de blir mindre plaget av sin allergi når de blir eldre.

Pasientorganisasjoner

Norges Astma- og Allergiforbund