Informasjon

Allergisk sjokk, anafylaksi

Allergisk sjokk (anafylaksi) er en akutt og livstruende allergisk reaksjon.

Hva er allergisk sjokk?

Allergisk sjokk kalles også anafylaktisk sjokk. Det er den sterkeste allergireaksjonen man kan oppleve etter å ha blitt utsatt for (eksponert for) noe man er allergisk mot. Denne voldsomme immunreaksjonen skjer ved at det stoffet du reagerer på, bindes til en type celler i kroppen som kalles mastceller, og ødelegger disse. Fra de ødelagte mastcellene skilles det ut en rekke stoffer som er opphavet til de kraftige reaksjonene.

Konsekvensene er at det lekker væske fra blodårene ut i vevet utenfor blodårene, og kraftige betennelsesreaksjoner oppstår. Dette ser en ved at hud og slimhinner hovner opp, det samler seg væske under huden, rundt øynene og andre steder. Etter hvert kan det bli så lite blodvæske i årene at også blodsirkulasjonen svikter. Vedkommende går i sjokk.

De fleste organer i kroppen rammes av den allergiske reaksjonen, men det er særlig virkningene på blodomløpet (sirkulasjonen) og luftveiene som er skyld i den livstruende situasjonen. Hevelse av slimhinner fører til at det blir trangt i luftveiene. Både sviktende blodomløp og trange luftveier kan føre til pustevansker og kvelningsfornemmelse.

Neste side