Informasjon

Allergisk sjokk

Temaside om Korona

Er det farlig?

Anafylaktisk sjokk er en livstruende tilstand som krever umiddelbar behandling. Med riktig behandling straks vil de aller fleste klare seg gjennom anfallet og raskt komme til hektene igjen.

Dette er en sjelden tilstand utenfor sykehus. Det er beregnet at det forekommer omkring tre slike episoder per 100.000 innbygger per år, det vil si at det her i landet forekommer rundt 120 anfall hvert år.

Forrige side Neste side