Informasjon

Allergisk sjokk, anafylaksi

Temaside om Korona

Tiltak

  • Få tak i medisinsk hjelp straks! Dette er helt avgjørende. Ring eller få noen til å ringe medisinsk nødtelefonnummer: 113.
  • Har du opplevd ett slikt anfall, bør du informere dine nærmeste venner og familie om symptomene, slik at de kan hjelpe deg dersom det skulle skje på ny.
  • Viktigste behandling i akuttfasen er å sikre frie luftveier samt å gi medikamentet adrenalin i sprøyteform. Ved helsestasjoner og andre steder hvor det vaksineres, har man alltid adrenalin liggende klart.
  • Dersom du har hatt en anafylaktisk reaksjon, skal du henvises til en allergispesialist, og du bør alltid bære med deg en ferdigfylt sprøyte med adrenalin (EpiPen). Sjekk utløpsdatoen på sprøyten og skaff deg ny hvis utløpsdatoen nærmer seg.
Forrige side Neste side