Informasjon

Allergisk sjokk, anafylaksi

Temaside om Korona

Prognose

Anafylaktiske reaksjoner kan oppstå i løpet av sekunder, men det kan også gå så mye som én time før reaksjonen kommer. Jo senere symptomene kommer, desto mildere vil tilstanden vanligvis forløpe.

I de fleste tilfeller med anafylaksi går symptomene fullstendig tilbake etter behandling med adrenalin intramuskulært. Usikkerhet vil være knyttet til om det kan komme en reaksjon nummer to flere timer senere. Derfor er det nødvendig å observere en person som har hatt et anafylaktisk anfall, i 10 til 24 timer etterpå. Ekspertene er noe uenige om hvor lenge denne observasjonstiden bør være.

En person som har hatt et anafylaktisk anfall, har høyere risiko for å kunne få et nytt anfall senere dersom vedkommende på ny blir utsatt for det allergifremkallende stoffet. Derfor må vedkommende utstyres med en adrenalinsprøyte (Adrenalin, EpiPen, Jext) som er lett tilgjengelig.

Forrige side Neste side