Informasjon

Allergiutredning av barn

Utredningen av barn med mistenkt allergi omfatter sykehistorie, allergitester som hudprikktest, måling av spesifikt IgE i blodet og kostforsøk.

Hva er allergisk sykdom?

I industrialiserte vestlige land er forekomsten av allergiske sykdommer hos barn steget de siste 20-30 årene. Disse sykdommene omfatter atopisk eksem, elveblest (urtikaria), matvareallergi, astmatisk bronkitt/astma og høysnue. Noen barn har bare en av disse allergiske sykdommene, andre kan ha flere allergiske sykdommer. De fleste barn har milde plager, men noen barn kan ha betydelige plager.

Allergi er en tilstand som skyldes en reaksjon fra kroppens forsvarssystem, immunsystemet, overfor stoffer som vi spiser, puster inn, får på øynene, får gjennom sprøyte eller som kommer i kontakt med huden. Vanligvis skal immunsystemet beskytte oss mot angrep fra mikroorganismer som bakterier, virus, sopp og parasitter. Immunsystemet vil produsere antistoffer mot mikroorganismene. Antistoffene dreper eller nøytraliserer mikroorganismer. Ved allergi dannes antistoffer mot normalt harmløse stoffer som kalles allergener. Slike antistoffer betegnes immunglobulin E (IgE), og det dannes spesifikke IgE mot de forskjellige allergenene.

Allergi kan arte seg på ulike vis med plager fra øyne og nese (høysnue), luftveiene (astma), huden (eksem, elveblest), munnhulen og fra magen. Avhengig av hvor uttalte barnets plager er, kan det derfor være aktuelt å henvise barnet til ørenesehals-lege, lungelege, hudlege, barnelege med kompetanse på allergi (allergolog) eller ernæringsspesialist. Mange av disse ekspertene driver privat praksis, men de fleste utredningene foregår nok ved poliklinikker på sykehusene.

Neste side