Informasjon

Allergiutredning av barn

Når er allergiutredning nødvendig?

Hos barn med milde plager fra allergisk sykdom er det liten grunn til å gjennomføre en omfattende utredning av allergien. Ved å prøve og unngå de stoffene dere tror barnet reagerer på, samt ved å bruke allergidempende medisiner, gir det god kontroll over sykdommen og ytterligere utredning er derfor unødvendig.

Barn med vedvarende, tilbakevendende eller alvorlige allergisymptomer, eller barn med behov for vedvarende behandling, bør testes for allergi uansett alder. Allergiutredning er en forutsetning for spesifikk behandling som allergeneliminasjon - det å fjerne eller unngå de aktuelle allergenene - og allergivaksinasjon.

Forrige side Neste side