Informasjon

Allergiutredning av barn

Hvilke undersøkelser?

Utredningen av barn med mistenkt allergi omfatter vanligvis sykehistorie, hudprikktest, måling av spesifikt IgE i blodet, ev. spesialtester, ev. provokasjonsundersøkelser. Valg av testmetode kan avhenge av hvilket organ barnet har mest symptomer fra. Hudprikktesting er den mest benyttede testen bortsett fra blodprøver. Testen foregår ved å prikke barnet i huden med ulike allergifremkallende stoffer og så se om det utløser en allergisk hudreaksjon.

Sykehistorien

Viktige opplysninger er å få vite:

  • Barnets alder da allergien startet
  • Hvor hyppig er plagene?
  • Hvor alvorlig er plagene?
  • Finnes det andre i familien med liknende plager?
  • Hvilke allergener kan finnes i hjemmet, i barnehagen, på skolen eller i andre omgivelser der barnet ofte befinner seg?
  • Er barnet i jevnlig kontakt med (pels)dyr?
  • Utsettes barnet for tobakksrøyk?
  • Er det bestemte stoffer dere tror barnet reagerer på?
  • Varierer plagene med årstidene eller med døgnet?

Kroppsundersøkelsen

Den fysiske undersøkelsen gir som regel få funn. Legen vil likevel vanligvis foreta en undersøkelse av hud, øyne, ører, munn, lunger og andre organer legen finner relevant.

Måling av IgE i blod

Testen innebærer at det tas en enkel blodprøve. Den kan brukes til å måle om totalmengden av IgE i blodet er forhøyt, noe som gir mistanke om allergi, og ved forhøyet IgE testes det på spesifikke stoffer som kan være skyld i allergi (allergener). Testen kan anvendes i stedet for eller som supplement til hudprikktest.

I spedbarnsalderen er det normalt å påvise lave nivåer av spesifikt IgE mot matvare- og inhalasjonsallergener. Et slikt funn er derfor uten betydning. Høye nivåer av spesifikt IgE og kraftige reaksjoner ved prikktest er som regel uttrykk for både senere utvikling av allergisk sykdom og vedvarende/betydelige symptomer hos barn med allergiske symptomer. Funn av spesifikt IgE mot melk og egg i første leveår, innebærer økt risiko for senere oppståen av inhalasjonsallergi og luftveisallergi.

Hudprikktest

Hudprikktest kan anvendes til å påvise spesifikk allergi utløst av IgE. Det anvendes standardiserte prøver - ofte brukes et standardpanel med bjørk, gress, malurt, hest, hund, katt, husstøvmidd, sopp - eventuelt utvalgte allergener dersom dere har bestemte mistanker om hvilke stoffer barnet reagerer på. Det er ingen nedre aldersgrense for å utføre hudprikktest, men hos småbarn kan prikktestreaksjonen være mindre enn hos større barn. Ved utbredt eksem kan det være vanskelig å gjennomføre en prikktest. Dersom barnet bruker allergimedisin (antihistamin), bør det unngås i minst tre dager før en hudprikktest.

Mistanke om matvareallergi er vanskelig å utrede, og det kan kreve langvarig og møysommelig vurdering å finne ut om det er stoffer i kosten som forårsaker plagene dine.

Forrige side Neste side