Informasjon

Autoimmune sykdommer

Autoimmune sykdommer utgjør en stor gruppe sykdommer som har det til felles at kroppens immunsystem feilaktig angriper friske celler, ødelegger disse og det vevet de tilhører.

Diagnostikk

Autoimmune sykdommer kan være vanskelige å diagnostisere fordi symptomene ofte er vage og diffuse i starten, som følelse av slitenhet, muskelsmerter, leddsmerter, lett feber. Slike tilstander er også ofte preget av at symptomene kommer og går. Den ene dagen ille, neste dag mye bedre. Eller det kan være perioder der sykdommen gir mye besvær, andre perioder der symptomene er lite besværlige eller helt borte.

Som nevnt, så produseres det ved autoimmune sykdommer antistoffer som normalt ikke skal finnes i kroppen. Det betyr at det er mulig å påvise disse antistoffene i blodprøver, og det er mulig å måle mengden av dem. For de fleste autoimmune sykdommer finnes en slik diagnostisk test.

Forrige side Neste side