Informasjon

Autoimmune sykdommer

Autoimmune sykdommer utgjør en stor gruppe sykdommer som har det til felles at kroppens immunsystem feilaktig angriper friske celler, ødelegger disse og det vevet de tilhører.

Behandling

For autoimmune sykdommer finnes det ikke behandlinger som helbreder sykdommen, som gjør det mulig å bli kvitt sykdommen. Det finnes derimot medisiner som kan dempe immunsystemet slik at inflammasjonen minskes og tar vekk de verste symptomene. Behandlingsopplegget for de ulike sykdommene varierer. Kortikosteroider er en hyppig brukt legemiddelgruppe, men også NSAIDs, DMARDs (Disease-modifying antirheumatic drugs) og biologiske medisiner (Tumor Nekrose Faktor alfa-hemmer) har en sentral plass.

For mer informasjon om behandling på en bestemt sykdom, anbefaler vi å lese spesielt om denne sykdommen.

Forrige side Neste side