Informasjon

Kontaktallergi i munnhulen

Kontaktallergi i munnhulen er reaksjoner fra slimhinnen i munnen på kontakt med bestemte typer mat, tannfyllinger, tannkrem. Munnslimhinnen reagerer langt sjeldnere med kontaktallergi enn huden.

Hva er kontaktallergi i munnhulen?

Munnslimhinnen reagerer langt sjeldnere med kontaktallergi enn huden. Vi kan inndele kontaktallergi i munnhulen i tre kategorier:

  • Allergi forårsaket av materialer innsatt av tannlege
  • Allergi forårsaket av matvarer
  • Allergi forårsaket av hygieneprodukter som anvendes i munnen (eks. tannkrem)

Tegn på kontaktallergi kan være lokale, små skader på slimhinnen (lichenifisering) etter kontakt med et stoff som utløser en slimhinnereaksjon. Det kan være en generell betennelsesreaksjon i tannkjøttet, en generell reaksjon i kroppen på et stoff som har kommet i kontakt med slimhinnen i munnen, eller det kan være økt spyttproduksjon og en brennende følelse i munnen (se brennende munn-syndrom).

Kontaktallergi i munnhulen er nokså uvanlig. Sannsynligvis er det en underdiagnostisert tilstand. Selv om en person kan ha subjektive plager fra munnhulen, er det lite objektivt å finne ved legeundersøkelsen.

Neste side