Informasjon

Kontaktallergi i munnhulen

Temaside om Korona

Sykdomsmekanisme

Slimhinnen i munnhulen er forholdsvis motstandsdyktig mot irritanter og allergener av følgende grunner:

Munnhule
  • Rikelig blodforsyning gir raskt opptak i blodet av slike stoffer og forhindrer langvarig kontakt med allergenet
  • Lav tetthet av allergiutløsende celler (Langerhans-celler og T-lymfocytter)
  • Fortynning av irritanter og allergener fra spytt

Kontaktallergi skyldes en overømfindtlighetsreaksjon mot allergenet, som er et lite kjemisk stoff (et hapten) som trenger gjennom hud eller slimhinne. Det utløser en prosess i immuncellene som gjør at kroppen utvikler antistoffer mot allergenet. Ved senere kontakt med dette allergenet vil det utløse en kontaktallergisk reaksjon. Det er ikke fastslått om man kan bli allergisk for stoffer som kun har vært i kontakt med munnslimhinnen, eller om det oppstår en allergisk reaksjon mot stoffer som har vært i kontakt med f.eks. huden.

Forrige side Neste side