Informasjon

Kontaktallergi i munnhulen

Temaside om Korona

Årsak

Den viktigste årsaken synes å være reaksjon mot materiale som brukes i tannbehandling. Det er beskrevet for ulike metaller: kvikksølv i amalgamfyllinger, nikkel eller krom i apparatur for tannregulering eller kroner/broer, kobolt i tannproteser med metallskjelett, palladium i kroner/broer og gull. Også plast kan være årsak til slike reaksjoner.

Matvarer og hygieneprodukter for munnhulen kan også utløse kontaktallergi i munnhulen. Av hyppig forekommende kontaktallergener blant parfymestoffer er kanel som brukes mye som krydder i matvarer, sukkertøy, tyggegummi, tannpasta og munnskyllemidler. Det er vanligvis smaksstoffer som er involvert i reaksjoner mot for eksempel tannpasta.

Amalgam

Amalgam er et tannfyllingsmateriale som brukes stadig mindre, men amalgamfyllinger har lang varighet, og derfor er det mange slike fyllinger i befolkningen. Lokale reaksjoner ved amalgamfyllinger er blant de hyppigste materialrelaterte reaksjonene i munnslimhinnen. Kvikksølvet i amalgam er den viktigste faktoren.

Plaststoffer

Herdet plast som i økende grad brukes i tannfyllinger, har kun svake allergene egenskaper og gir bare beskjedne kontaktallergiske reaksjoner. Det er foreløpig ingen alarmerende økning av rapporter om pasientreaksjoner på plastbaserte tannfyllingsmaterialer, men man ønsker å overvåke utviklingen.

Gull

Gullallergi anføres å kunne være et hyppig kontaktallergen hos personer som har gull i tennene. Det er holdepunkter for å tro at gull kan frigjøres i små mengder fra gullegeringer i tennene, men betydningen av en påvist kontaktallergi overfor gull er samlet sett liten.

Forrige side Neste side