Informasjon

Kontaktallergi i munnhulen

Temaside om Korona

Behandling

Formålet med behandling er å lindre eller fjerne symptomene. Hvis du har klare mistanker om hva som utløser plagene, bør denne årsaken fjernes. Vær oppmerksom på matvarer som inneholder krydderblandinger og fargestoffer. Unngå mat som du vet utløser reaksjon.

Ved akutte plager kan det å suge på isbiter gi forbigående lindring. Ved sterke plager kan lokalt kortikosteroid forsøkes.

Utskiftning av gamle tannfyllinger??

Det er vanskelig å gi et godt råd for dette. Vi vet at amalgam kan forårsake kontaktallergiske reaksjoner. Utskiftning av amalgamrestaureringer gir bedring av slike plager i mange tilfeller. Men det er også slik at plager fra munnhulen som man tror skriver seg fra amalgam, slettes ikke behøver å ha noen slik sammenheng.

Bidrag fra folketrygden ved reaksjon på tannmateriale

Personer som reagerer på tannmaterialer, kan under visse forutsetninger få bidrag til utskifting av materialer. Det er tannlegen din som er ansvarlig for slike søknader. I tilfelle av slimhinneforandringer kreves det at en lege godtgjør at reaksjonene «mest sannsynlig» ikke skyldes en annen bakenforliggende sykdom. For legen er det i praksis gjerne et spørsmål om en vurdering ut fra kjente medisinske opplysninger og i samråd med tannlegen din. Når det gjelder trygdebidrag for «fjernreaksjoner», symptomer og tegn andre steder i kroppen, må det foreligge erklæring fra spesialist i hudsykdommer.

Forrige side Neste side