Informasjon

Kontaktallergi i munnhulen

Temaside om Korona

Prognosen

Prognosen er utmerket dersom den utløsende årsaken påvises og fjernes.

Forrige side Neste side