Informasjon

Kontaktallergi i munnhulen

Kontaktallergi i munnhulen er reaksjoner fra slimhinnen i munnen på kontakt med bestemte typer mat, tannfyllinger, tannkrem. Munnslimhinnen reagerer langt sjeldnere med kontaktallergi enn huden.

Temaside om Korona

Hva er kontaktallergi i munnhulen?

Munnslimhinnen reagerer langt sjeldnere med kontaktallergi enn huden. Vi kan inndele kontaktallergi i munnhulen i tre kategorier:

  • Allergi forårsaket av materialer innsatt av tannlege
  • Allergi forårsaket av matvarer
  • Allergi forårsaket av hygieneprodukter som anvendes i munnen (eks. tannkrem)

Tegn på kontaktallergi kan være lokale, små skader på slimhinnen (lichenifisering) etter kontakt med et stoff som utløser en slimhinnereaksjon. Det kan være en generell betennelsesreaksjon i tannkjøttet, en generell reaksjon i kroppen på et stoff som har kommet i kontakt med slimhinnen i munnen, eller det kan være økt spyttproduksjon og en brennende følelse i munnen (se brennende munn-syndrom).

Kontaktallergi i munnhulen er nokså uvanlig. Sannsynligvis er det en underdiagnostisert tilstand. Selv om en person kan ha subjektive plager fra munnhulen, er det lite objektivt å finne ved legeundersøkelsen.

Sykdomsmekanisme

Slimhinnen i munnhulen er forholdsvis motstandsdyktig mot irritanter og allergener av følgende grunner:

Munnhule
  • Rikelig blodforsyning gir raskt opptak i blodet av slike stoffer og forhindrer langvarig kontakt med allergenet
  • Lav tetthet av allergiutløsende celler (Langerhans-celler og T-lymfocytter)
  • Fortynning av irritanter og allergener fra spytt

Kontaktallergi skyldes en overømfindtlighetsreaksjon mot allergenet, som er et lite kjemisk stoff (et hapten) som trenger gjennom hud eller slimhinne. Det utløser en prosess i immuncellene som gjør at kroppen utvikler antistoffer mot allergenet. Ved senere kontakt med dette allergenet vil det utløse en kontaktallergisk reaksjon. Det er ikke fastslått om man kan bli allergisk for stoffer som kun har vært i kontakt med munnslimhinnen, eller om det oppstår en allergisk reaksjon mot stoffer som har vært i kontakt med f.eks. huden.

Årsak

Den viktigste årsaken synes å være reaksjon mot materiale som brukes i tannbehandling. Det er beskrevet for ulike metaller: kvikksølv i amalgamfyllinger, nikkel eller krom i apparatur for tannregulering eller kroner/broer, kobolt i tannproteser med metallskjelett, palladium i kroner/broer og gull. Også plast kan være årsak til slike reaksjoner.

Matvarer og hygieneprodukter for munnhulen kan også utløse kontaktallergi i munnhulen. Av hyppig forekommende kontaktallergener blant parfymestoffer er kanel som brukes mye som krydder i matvarer, sukkertøy, tyggegummi, tannpasta og munnskyllemidler. Det er vanligvis smaksstoffer som er involvert i reaksjoner mot for eksempel tannpasta.

Amalgam

Amalgam er et tannfyllingsmateriale som brukes stadig mindre, men amalgamfyllinger har lang varighet, og derfor er det mange slike fyllinger i befolkningen. Lokale reaksjoner ved amalgamfyllinger er blant de hyppigste materialrelaterte reaksjonene i munnslimhinnen. Kvikksølvet i amalgam er den viktigste faktoren.

Plaststoffer

Herdet plast som i økende grad brukes i tannfyllinger, har kun svake allergene egenskaper og gir bare beskjedne kontaktallergiske reaksjoner. Det er foreløpig ingen alarmerende økning av rapporter om pasientreaksjoner på plastbaserte tannfyllingsmaterialer, men man ønsker å overvåke utviklingen.

Gull

Gullallergi anføres å kunne være et hyppig kontaktallergen hos personer som har gull i tennene. Det er holdepunkter for å tro at gull kan frigjøres i små mengder fra gullegeringer i tennene, men betydningen av en påvist kontaktallergi overfor gull er samlet sett liten.

Symptomer

Symptomer og tegn på kontaktallergiske reaksjoner i munnhulen kan likne på andre vanlige munnhulelidelser, noe som gjør det vanskelig å stille diagnosen. Kontaktallergi kan opptre episodisk, men synes oftere å være en kronisk tilstand. Det er vanskelig å spore utløsende årsaker.

Symptomer kan være brennende fornemmelse, smerte, prikking, nummenhet, dårlig smak, økt spyttproduksjon, kløe rundt munnen. Barn med atopisk eksem og matallergi kan utvikle kontaktelveblest med hovne lepper og betent tannkjøtt etter kontakt med mat, særlig frukter.

Diagnosen

Diagnosen er vanskelig å stille. Det finnes ingen sikre tegn eller funn som forteller at en munnlidelse skyldes allergi. Men det er viktig å vite at rene matvarer sjelden er årsak til kontaktallergisk reaksjon i munnhulen.

Epikutantest - en lappetest som utføres av hudlege - kan i noen tilfeller være til hjelp. Det er viktig å være klar over epikutantestens begrensninger som diagnostisk hjelpemiddel. En test alene vil kun avsløre om det foreligger en kontaktallergi, ikke om denne har sammenheng med pasientens symptomer.

Behandling

Formålet med behandling er å lindre eller fjerne symptomene. Hvis du har klare mistanker om hva som utløser plagene, bør denne årsaken fjernes. Vær oppmerksom på matvarer som inneholder krydderblandinger og fargestoffer. Unngå mat som du vet utløser reaksjon.

Ved akutte plager kan det å suge på isbiter gi forbigående lindring. Ved sterke plager kan lokalt kortikosteroid forsøkes.

Utskiftning av gamle tannfyllinger??

Det er vanskelig å gi et godt råd for dette. Vi vet at amalgam kan forårsake kontaktallergiske reaksjoner. Utskiftning av amalgamrestaureringer gir bedring av slike plager i mange tilfeller. Men det er også slik at plager fra munnhulen som man tror skriver seg fra amalgam, slettes ikke behøver å ha noen slik sammenheng.

Bidrag fra folketrygden ved reaksjon på tannmateriale

Personer som reagerer på tannmaterialer, kan under visse forutsetninger få bidrag til utskifting av materialer. Det er tannlegen din som er ansvarlig for slike søknader. I tilfelle av slimhinneforandringer kreves det at en lege godtgjør at reaksjonene «mest sannsynlig» ikke skyldes en annen bakenforliggende sykdom. For legen er det i praksis gjerne et spørsmål om en vurdering ut fra kjente medisinske opplysninger og i samråd med tannlegen din. Når det gjelder trygdebidrag for «fjernreaksjoner», symptomer og tegn andre steder i kroppen, må det foreligge erklæring fra spesialist i hudsykdommer.

Prognosen

Prognosen er utmerket dersom den utløsende årsaken påvises og fjernes.

Vil du vite mer?