Informasjon

Kortison ved astma - spørsmål og svar

Kortison har en betennelsesdempende effekt og er viktig i behandlingen av astma. Høye doser kortison gir bivirkninger, men inhalasjonsbehandling minsker disse.

Kortison ble tatt i bruk som medisin allerede på 1950-tallet, men hva er det egentlig? Hvordan virker det, hvem bør bruke kortison, og hva med birvirkninger?

I denne pasientinformasjonen vil vi forsøke å belyse noen av de vanligste spørsmålene knyttet til forebyggende behandling av astma med kortison.

Hva er kortison?

Binyre

Kortison finnes i en naturlig form i kroppen og heter da kortisol. Kortisol er et hormon som produseres i binyrene. Det er livsviktig for en rekke av kroppens funksjoner. Kortisol bidrar blant annet til å regulere kroppens vann-, salt-, fett-, karbohydrat- og proteinbalanse.

Kortisol kalles også "stresshormon" fordi det setter kroppen bedre i stand til å takle stress-situasjoner. Det spiller en viktig rolle ved bekjempelse av infeksjoner og ved "reparasjon" av skadet vev i kroppen.

Kortison er kjemisk fremstilt kortisol. Mengden kortisol kroppen produserer varierer i løpet av døgnet. En høy produksjon om morgenen bidrar f.eks. til at du våkner. En følsom mekanisme gjør at kortisolnivået økes når kroppen trenger det, og reduseres når behovet blir mindre igjen. Hvis du inhalerer høye doser kortison, eller tar kortisontabletter, vil kroppen redusere produksjonen av kortisol. Dette er grunnen til at man alltid må avslutte en langvarig høydosebehandling med kortison med en gradvis nedtrapping av dosen. Kroppen trenger tid til å regulere opp den naturlige kortisolproduksjonen.

Neste side