Informasjon

Kortison ved astma - spørsmål og svar

Hvorfor bør personer med astma bruke kortison?

For å besvare dette spørsmålet, må vi først se litt på hva astma er. Astma skyldes en kronisk betennelsestilstand, også kalt inflammasjon, i luftveiene. Betennelsen fører til slimdannelse og muskelsammentrekninger i bronkienes glatte muskulatur, slik at de blir trangere, noe som gjør det tyngre å puste. Luftveiene blir overfølsomme overfor ytre påvirkning fra f.eks. pollen, pelsdyr og temperatursvingninger.

Hjørnesteinen i behandlingen av astma er antiinflammatoriske legemidler, dvs. legemidler som demper betennelsestilstanden i luftveiene og reduserer følsomheten overfor ytre påvirkning. Dette er med andre ord medisiner som gjør noe med årsaken til astmaplagene, ikke bare symptomene. Derfor må disse medisinene brukes hver dag.

Kortison er et slikt legemiddel og gis derfor som forebyggende medisin. Forebygging av astmaplager eller anfall vil gi best livskvalitet og minst symptomplager på lang sikt. Resultater fra nyere forskning tyder på at det er viktig å starte forebyggende behandling med kortison tidlig i sykdomsforløpet. Dette fordi en ubehandlet betennelse i luftveiene kan forårsake varige skader.

Forrige side Neste side