Informasjon

Kortison ved astma - spørsmål og svar

Hva med bivirkninger?

De fleste inhalasjonssteroidene anses som trygge når de tas i anbefalte doser. Bivirkninger som kan oppstå, er lokal irritasjon i svelget med påfølgende sårhet og heshet. Soppinfeksjoner (hvitt belegg) kan også oppstå.

For å unngå sårhet/heshet/sopp, bør du skylle munnen og spytte ut etter inhalasjon. Siden inhalasjonssteroider gjerne tas morgen og/eller kveld, kan det være lurt å plassere medisinen ved siden av tannglasset.

Skulle det oppstå soppinfeksjon i munnhulen, må lege kontaktes. Infeksjonen behandles med soppdrepende skyllemiddel.

Mange forbinder kortisonbehandling med bivirkninger som vektøkning, måneansikt og tynn, skjør hud med bloduttredelser. Dette er bivirkninger som er tydelige etter langtidsbehandling med høye kortisondoser i tablettform. Benskjørhet (osteoporose) er en annen bivirkning av kortisontabletter.

Ved inhalasjonsbehandling vil en også kunne få noen av disse bivirkningene, spesielt er tynn hud hvor det lett oppstår blåmerker, vanlig når astma-medisinen er brukt i mange år. Bivirkningene skyldes at kortison/kortisol nivået i kroppen blir for høyt (kalles også "cushing effekt"). Det motsatte kan også skje - at kortison/kortisonnivået blir for lavt, noe som i sjeldne tilfeller kan føre til den alvorlige sykdommen Addison.

Hos barn er man spesielt opptatt av risiko for veksthemming. Vi vet ikke om det er kortisonbehandlingen eller astmaen i seg selv som kan føre til hemming av veksten. Man har sett tilfeller hvor veksten er redusert etter lengre tids behandling med høye doser kortison, men det er også sett tilfeller der veksten har økt etter behandling (som en følge av bedre sykdomskontroll). Det er viktig å være klar over at "bivirkningene av astmaen" kan være betydelig mer skadelige enn eventuelle bivirkninger fra astmamedisiner.

Forrige side Neste side