Informasjon

Kortison ved astma - spørsmål og svar

Kortison har en betennelsesdempende effekt og er viktig i behandlingen av astma. Høye doser kortison gir bivirkninger, men inhalasjonsbehandling minsker disse.

Langtidsbehandling

Behandling med moderate til høye doser kortison over flere år, øker risikoen for å utvikle beinskjørhet. Slike pasienter bør følges opp med regelmessige beintetthetsmålinger og forebyggende medikamentell behandling i form av kalktabletter og vitamin D. Ved allerede utviklet beinskjørhet bør pasienten behandles med såkalte bisfosfonater. Risikoen for å utvikle beinskjørhet hos pasienter som bruker inhalasjonssteroider over lengre tid, er svært liten.

Forrige side Neste side