Informasjon

Kortison ved astma - spørsmål og svar

Kortison har en betennelsesdempende effekt og er viktig i behandlingen av astma. Høye doser kortison gir bivirkninger, men inhalasjonsbehandling minsker disse.

Oppsummering

  • Kortison er en kjemisk kopi av et av kroppens egne hormoner
  • Kortison demper betennelsestilstanden i luftveiene som er årsaken til astma og er den viktigste medisinen i behandlingen av astma
  • Kortison gis helst som inhalasjonssteroider
  • Inhalasjonssteroider tas hver dag som forebyggende medisin (enkelte trenger bare medisin i perioder)
  • Inhalasjonssteroider kan gi bivirkninger og skal derfor brukes i så lave doser som mulig
Forrige side Neste side