Informasjon

Kortison

Temaside om Korona

Kortisonpreparatene

Følgende tabletter med kortison kan fås på resept: Dexametason®, Neofordex®, Medrol®, Methylprednisolon®, Prednisolon®, Cortison®.

Kortison som injeksjonsmiddel finnes som Celeston®, Depo-Medrol®, Solu-Medrol®, Kenacort®, Kenacort-T®, Lederspan®, Trica, Solu-Cortef®. Se egen omtale av kortisoninjeksjoner.

Forrige side Neste side