Informasjon

Kortison

Temaside om Korona

Hva skjer ved overdosering?

Ta straks kontakt med lege. En enkel stor dose med kortison vil neppe gi særlige symptomer eller bli livstruende. Overdosering er som regel et resultat av en kronisk overdosering - høye doser tatt over en tidsperiode.

Tegn på overdosering eller høye doser over lang tid er overvekt (særlig rundt magen), et rundt ansikt, økt hårvekst (særlig i ansiktet), akne, blåmerker, strekkmerker på magen, økt blodtrykk, hovne hender/føtter/ankler (væskeopphopning), såre og svake muskler.

Nedbrytningstiden i kroppen varierer litt mellom de forskjellige preparatene. Prednisolon har for eksempel en halveringstid på 3 timer. Det tar ca. 5 halveringstider før medisinen er ute av kroppen (det vil si ca. 15 timer). Cortison har på sin side en halveringstid på ca. 90 minutter.

Selv om all medisinen er ute av kroppen, vil en del av bivirkningene være til stede fortsatt. Det tar tid før fettfordelingen blir normal, huden vil kunne være skjør i flere måneder etter at du har sluttet med medisinen. Strekkmerker kan bli varige og aldri gå tilbake.

Forrige side Neste side