Informasjon

Kortison

Temaside om Korona

Kan andre medisiner påvirke kortison?

Bruk ikke håndkjøpspreparater eller reseptmedisin, inklusive naturmedisin, under behandling med kortison uten at du først snakker med legen din. Mange medisiner kan virke sammen med kortison (interaksjon) og føre til bivirkninger eller endret virkning av medisinen.

Forrige side Neste side