Informasjon

Pollenallergi

Hvis du hver vår opplever å få kløende øyne, blir tett i nesen, får blank rennende snue og stadige nyseanfall, er du sannsynligvis allergisk mot pollen. Tilstanden rammer stadig flere, og man regner med at omtrent en million nordmenn har pollenallergi.

Temaside om Korona

I tillegg er det mange som føler seg trette, uopplagte og har problemer med å konsentrere seg.

Pollenallergi forekommer oftest i alderen 5-40 år, og tilstanden er vanligst blant større barn, tenåringer og unge voksne. Mange "vokser av seg" allergien etter 30-årsalderen.

Pollen fra vindbestøvede planter

Anlegg for astma, atopisk eksem og høysnue (pollenallergi) er nært knyttet til hverandre. Derfor vil barn som har anlegg for astma og atopisk eksem, ha økt risiko for også å bli allergisk mot pollen.

De pollentypene flest nordmenn reagerer på, er rakler på bjørk, or og hassel, pollen fra forskjellige typer gress, pollen fra burot som er en ugressplante, og pollen fra Salix (selje, vier og pil). De typene pollen som forårsaker allergi (høysnue), er pollen fra vindbestøvede planter. Disse har lette pollen som kan drive langt med vinden.

Neste side