Informasjon

Pollenallergi

Pollen fra vindbestøvede planter

Anlegg for astma, atopisk eksem og høysnue (pollenallergi) er nært knyttet til hverandre. Derfor vil barn som har anlegg for astma og atopisk eksem, ha økt risiko for også å bli allergisk mot pollen.

De pollentypene flest nordmenn reagerer på, er rakler på bjørk, or og hassel, pollen fra forskjellige typer gress, pollen fra burot som er en ugressplante, og pollen fra Salix (selje, vier og pil). De typene pollen som forårsaker allergi (høysnue), er pollen fra vindbestøvede planter. Disse har lette pollen som kan drive langt med vinden.

Forrige side Neste side